Berichten uit de Dorpsraad van 15 september 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 15 september 2023
Dat verzin je niet. Complotdenkers zullen er vast van alles achter zoeken, maar afgelopen zondag gebeurde het echt bij de grote loterijtrekking van LSV. De hoofdprijs, een nieuwe auto viel in hetzelfde gezin als 15 jaren geleden bij het 60-jarig bestaan van LSV. Was pa toen de gelukkige winnaar van een nieuwe auto. Nu was het de beurt aan dochterlief, die er met de buit vandoor ging. Nee namen noemen we niet. Leg uw oor maar te luister.
 
Feesten met of zonder opstootjes
Patat met of zonder. Koffie met of zonder. Feest met of zonder. Is het een trend, ligt het aan mij, maar moet elk gezellig feest met vervelend gedoe eindigen? De paasfeesten, de Kermis, Hill Billy en de vrijdagavond van LSV. Meermaals moest de politie er aan te pas komen om een eind te maken aan vervelende strubbelingen ‘s avonds. Ik begreep dat bij de kermis volgend jaar meer beveiliging moet worden ingehuurd. Hoe stop je die vervelende ontwikkeling? Alleen nog feesten met klassieke muziek zou veel oplossen denk ik. Bij Zomiac in de Kapel van Liefde is er nog nooit politie aan te pas gekomen. Maar alle gekheid op een stokje, hoe buig je die trend weer om in de juiste richting of moeten we toenemende agressie gewoon aanvaarden? Zegt u het maar.
 
Dorpsverkeersplan en de Rode Loper F35
Zoals ik voor de zomervakantie nog net kon melden zijn de tekeningen met alle veranderingen klaar. Op zaterdag 30 september 2023 van 10 tot 12 uur kunt u die bekijken in het dorpshuis. Deze tekeningen zijn de uitwerkingen van alle plannen die gemaakt zijn. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen die zijn ingebracht. Maar niet alle wensen zullen terug te zien zijn in de tekeningen. Dat heeft met meerdere factoren te maken. Eenheid van beleid binnen de gemeente, kosten, praktische bezwaren zoals infrastructurele voorzieningen onder de grond, die moeilijk te verplaatsen zijn. Er is wel een globaal tijdpad bekend. Enexis heeft een wachttijd van 50 weken momenteel. De gemeente heeft de aanpassingen aan leidingen e.d. eind juni 2023 aangevraagd. Dat betekent dat Enexis er in juni 2024 mee begint. Op al die locaties waar leidingen verlegd moeten worden kunnen dus pas daarna de bovengrondse werkzaamheden beginnen. Dat betekent dat de gemeente begint met werkzaamheden op die locaties waar géén leidingen verlegd hoeven te worden. Dat zal vooral in het buitengebied zijn. Dus tussen nu en de zomervakantie 2024 worden alleen die locaties aangepakt waar Enexis niet nodig is. Als laatste worden de éénrichtingsmaatregelen ingevoerd. Dat zal dus niet eerder zijn dan in 2025. Ook de kruising Oldenzaalsestraat-Lonneker Molenweg en Pastoor Reimerstraat moet namelijk veranderd worden. Het aparte vak om vanuit Enschede linksaf de Scholten Reimerstraat in de kunnen rijden moet verdwijnen.
 
Dorps Ambitie Plan Lonneker
Het Dorps Ambitie Plan is klaar. Hoewel klaar, het is nooit klaar, want het is een voortdurend zich ontwikkelend plan, dat zich telkens aanpast aan de actuele ontwikkelingen. In oktober en november  zal de Dorpsraad ruim aandacht besteden aan de uitkomsten. Iedereen die op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen kan zich aanmelden bij de Whatsapp groep: Lonneker Hoe dan.
Open deze link om deel te nemen of scan de qr-code hieronder. Lukt dit allemaal niet mail dan naar info@dorpsraadlonneker.nl


 
Kinderopvang en Buiten Schoolse Opvang (BSO): Humankind
Het gaat goed met het aantal kinderen in Lonneker. Zo goed, dat de Lonneker Daltonschool een lokaal dat ze ter beschikking hadden gesteld aan de BSO terug moesten vragen. Humankind was daardoor een opvanglocatie kwijt en klopte onder meer aan bij de Dorpsraad bij het vinden van een oplossing. Na gesprekken met meerdere partijen kwam als beste oplossing toch het Dorpshuis uit de bus. Na de renovatie en verbouwing beschikt het dorpshuis straks uit drie in plaats van twee grotere ruimtes, zodat de BSO straks drie middagen per week kan beschikken over voldoende opvangruimte. Beheerder van het Dorpshuis, dank voor het meedenken en het vinden van de oplossing.
 
“Onze Muziekkoepel”
De oproep enige weken voor de zomervakantie om mee te denken om vaker gebruik te maken van de muziekkoepel heeft voorlopig succes gehad. Jeff van de Biggelaar, toen nog directeur van Oldenzaal Promotie, maar intussen directeur van Enschede Promotie en inwoner van Lonneker zag het als een mooie uitdaging. Er is een lijstje met namen van personen opgesteld, die benaderd zijn of gaan worden om samen een “Koepel”organisatie te vormen. De komende maanden zal dit thema verder worden uitgewerkt. Later dit jaar meer hierover. Geïnteresseerd? info@dorpsraadlonneker.nl
 
700 jarig bestaan van Enschede
De Dorpsraad maakt een voorstel voor nieuwe sfeervolle professionele pleinverlichting op het Dorpsplein. Meedenken? info@dorpsraadlonneker.nl
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
 
 
Share our website