Berichten uit de Dorpsraad van 16 september 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 16 september 2022
“ 't Is weer voorbij die mooie zomer” zong Gerard Cox lang geleden. Of 2022 nou een mooie zomer was zal niet door iedereen beaamd worden, maar dat ie voorbij is, is wel zeker. Het was in ieder geval wel een hete en droge zomer. Daar was Robert Tel, onze eerste tuinbouwer aan de Lonnekeresweg, niet zo blij mee. Als er geen water ter beschikking is om te bevloeien of te besproeien dan valt de opbrengst niet mee. Inmiddels wordt gekeken of in overleg met de Kleibleu en een aantal asielzoekers gezamenlijk geoogst kan worden. Noaberschap speelt ook hier uiteraard weer een rol. Maar fiets of wandel er eens langs daar bij dat tuinbouwgebiedje achter de tennisbanen. Misschien is er ook iets bij van uw gading. Je weet maar nooit. Uien, bieten, aardappels enz.

Ons Dorpshuis:
Er zit weer beweging in. Nadat ik al eerder al had gemeld dat van sluiting van het Dorpshuis geen sprake meer is, is de gemeente als eigenaar van het pand bereid het Dorpshuis te verduurzamen en iets te doen aan achterstallig onderhoud. Omdat er ook wensen zijn van de beheercommisie, Excelsior en de Kameleon om iets te doen aan de indeling van het Dorpshuis wordt er een werkgroep gevormd. Deze werkgroep bestaande uit mensen van de gemeente, de beheercommissie, de dorpsraad en enkele gebruikers zal een plan gaan maken voor verbetering. De gemeente zal zorgdragen voor een betere isolatie van het pand. Denk bv aan spouwmuurisolatie, dakisolatie en voorzetramen. Het linoleum in de grote zaal zal vervangen worden en de verlichting zal naar LED worden omgebouwd. Een andere indeling zoals een groter toneel, een gezellig barretje en een grotere keuken zal door het dorp zelf moeten worden uitgevoerd. Daarvoor zullen straks heel wat vrijwilligers nodig zijn. Ik houd u op de hoogte.

Lonneker 2030-2035:
Zoals ik vorige week meldde, daar zit ook beweging in. Vorige week een volgens sommigen wat ingewikkeld verhaal over de vier belevingswerelden van verantwoordelijken, structuurzoekers, plichtsgetrouwen en pragmatici. Die vier groepen zijn ook in Lonneker ruim vertegenwoordigd. Een klein dorp is ook gewoon een taartpuntje van de grote wereld. Tot welke groep behoort u zelf? Kom erachter en veel dingen worden duidelijker. De kunst is nu de komende maanden die vier groepen te interesseren in het onderwerp en ze bij elkaar in één ruimte te krijgen. Daarbij gaat het bij alle ontmoetingen over vier vragen: Wie zijn we? Wat willen we? Wie hebben we nodig? En wat bieden we? Taal is hierbij belangrijk, en bepalende woorden zijn: openheid, vertrouwen, samen en gezond verstand.. Volgende week meer en binnenkort komen er ook data voor de bijeenkomsten. We zullen het zo plannen dat bijna iedereen in de gelegenheid zal zijn om mee te doen.

Lönneker Laandleamn:
Verderop in het Dorpsblad leest u meer over de fietstocht op zondag 9 oktober en de uitleg die daarbij gegeven wordt over de verschillende projecten die al zijn uitgevoerd. Dat is al heel wat. We wachten vol spanning op de subsidietoezegging van de provincie, die we binnenkort verwachten. Het complete Bidbook over Lönneker Laandleamn is te vinden op deze site.

Lonneker Droadneagel:
Op zondag 8 januari 2023 zal de Lönneker Droadneagel weer worden toegekend aan een persoon, die zich gedurende lange tijd en op meestal bescheiden wijze zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Lonneker gemeenschap. Nominaties voor de Droadneagel kunnen met voldoende onderbouwing worden ingediend bij de Dorpsraad: info@dorpsraadlonneker.nl.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website