Berichten uit de Dorpsraad van 17 februari 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 17 februari 2023
Kent u iemand of weet u iemand te wonen, die alleen woont en waarvan u weet of denkt te weten dat die persoon niet of nauwelijks contact heeft met anderen? Zo ja dan is de kans groot dat die persoon niet slechts alleen is, maar ook eenzaam. Of die persoon zichzelf ook eenzaam vindt kom je echter alleen te weten in een gesprek met die persoon.
Dit is heel kort samengevat ongeveer de kern van het thema “Eenzaamheid” dat besproken werd op woensdagavond 15 februari 2023 in ons Dorpshuis. Ruim twintig mensen van verschillende organisaties en instellingen en andere vrijwilligers spraken met elkaar over het thema eenzaamheid in Lonneker.
Ze bogen zich aan vijf tafels in wisselende samenstellingen over de volgende zes vragen:
  1. Welke eenzaamheid bestaat er in en om Lonneker?
  2. Hoe kunnen we eenzaamheid in en om Lonneker signaleren?
  3. Waaraan heeft de eenzame behoefte?
  4. Welke initiatieven m.b.t. eenzaamheid zijn er al in Lonneker?
  5. Waaraan hebben deze initiatieven behoefte?
  6. Hoe maken we beter gebruik van het bestaande noaberschap?
Cis van Lochem en Veronique Dercksen van de Dorpsraad hadden deze avond voorbereid met ondersteuning van Samen1Twente, een overheidsinitiatief tegen eenzaamheid. De avond leverde een schat aan informatie op, die op dit moment wordt verwerkt. Na de voorjaarsvakantie komen de belangrijkste conclusies in het Dorpsblad.Op de website van de Dorpsraad komt een vast item over dit onderwerp.
Mooi was dat Richard Evering, dorpsgenoot, aanwezig op 15 februari en Hoofdocent Technologie, Gezondheid en Zorg van de Saxion Hogeschool, aanbood te participeren in een projectmatige aanpak van eenzaamheid via een project van de Hogeschool Saxion met als doel:
Tot een (of enkele) oplossingsrichtingen komen voor het laagdrempelig signaleren van eenzaamheid in dorp Lonneker (inclusief buitengebied van Lonneker), met daarin ook weergegeven wat de rol van de wijkverpleegkundige is. De gedachte gaat uit naar inzet van technologie. Bijvoorbeeld een digitaal platform waar digitaal meldingen binnen komen van signalementen van eenzaamheid. Startpunt is nader onderzoek welke partijen betrokken moeten worden in het signaleren van eenzaamheid.
Lonneker gaat hierin zo goed als zeker meedoen. Na de voorjaarsvakantie meer informatie over de resultaten van de thema-avond en de voortgang van het traject..
 
Lonneker 2030
Bij dit traject is ons ook hulp aangeboden door Saxion. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten. Studenten hebben een leertraject en het dorp krijgt hulp van jonge creatieve en enthousiaste mensen, die ons helpen bij een complex en arbeidsintensief traject.
De datum van de volgende bijeenkomst is dinsdag 21 maart 2023 en de locatie de kantine van LSV. Op woensdag 8 maart krijgt u informatie over het juiste tijdstip, de inhoud van de avond en wat verder van belang is.
Wij zien u graag verschijnen.
 
Asielzoekers
Op dit moment zijn er nog geen nadere bijzonderheden bekend over de voortgang. De gemeente is druk bezig alle geschikte gebouwen en locaties in Enschede in beeld te brengen. Ik ga er vanuit dat er over veertien dagen meer bekend is over de plannen van de gemeente.
Op zaterdag 11 februari is een kleine delegatie van noabers, gemeente en Dorpsraad op bezoek geweest in de noodopvang voor asielzoekers op het vliegveld om steun te betuigen aan getroffenen van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dit werd zeer op prijs gesteld door de bewoners.
 
De Spar/Aveleijn 2.0
Vernieuwd, vergroot, meer aanbod, geüpgraded en daarna heropend door wethouder Kampman op donderdag 16 februari 2023. Naast buurtsuper, pakketdienst, geldautomaat en stomerij gewoon een sociaal trefpunt voor velen uit ons dorp. Er is geen reden om er niet naartoe te gaan.
 
Volgende week geen Op en um’n Bölt, voorjaarsvakantie. Lange latten, de zon opzoeken of rustig bij de deur. Doe wat u goeddunkt te doen.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website