Berichten uit de Dorpsraad van 20 januari 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 20 januari 2023
Het nieuwe jaar kijkt nog maar net om de hoek van de deur of we worden al weer overstelpt met nieuwe informatie. Elke week is het weer kiezen, waar gaan we het deze keer over hebben? Asielbeleid in Enschede? Kunnen we niet onderuit. De Lonneker Passie? Moet aandacht voor zijn. Locaties voor hubs voor deelscooters? Een doorn in het oog voor velen, ja dus. De nieuwe ontwikkeling over Herenboeren? Kon vorige week niet geplaatst worden, dus nu wel. Recreatiewoningen in het buitengebied? Moet meer aandacht voor zijn. De voortgang van Lonneker 2030? Natuurlijk, heel belangrijk!
OK, laten we dan maar snel beginnen:

Asielbeleid
Het liegt er niet om. Twente moet dit jaar 1400 asielzoekers extra opvangen en het eerste halfjaar 764 statushouders huisvesten. De Twentse Regietafel Asiel moet alle Twentse gemeenten op één lijn zien te krijgen. Dat gemeenteraadsleden van verschillende gemeenten elkaar in de Tubantia van 20 januari bij voorbaat de les lezen, belooft niet veel goeds. Enschede staat voor de opdracht dit jaar 550 asielzoekers onder te brengen. Op maandag 23 januari heeft onze eigen Stedelijke commissie Sociaal dit onderwerp op de agenda staan en op 26 januari komt de Twentse Regietafel bij elkaar. De Noabers van het Vliegveld hebben hun standpunt ondersteund door een brief van de Dorpsraad duidelijk gemaakt aan de gemeenteraad van Enschede. De Dorpsraad zal een eerlijke verdeling van de lasten over Enschede krachtig blijven verdedigen. Volgende week meer.

Lonneker Passie
Houd een plekje vrij in uw agenda voor vrijdag 31 maart 2023, want dan wordt eindelijk de Lonneker Passie opgevoerd. Vlak voor de eerste uitvoering in 2020 moest er door de coronalockdown een streep door en ook in 2021 en 2022 lukte het niet door corona. Negen verenigingen, organisaties en scholen hebben voor dit jaar hun steun al toegezegd. De voorbereidingen zijn begonnen en het moet iets heel moois worden. Hopelijk het begin van een nieuwe traditie.

Hubs voor deelscooters
De gemeente heeft een plan gemaakt om deelscooters alleen nog te mogen parkeren op vaste aangewezen plekken in de gemeente, zogenoemde Hubs. Er wordt nu eerst een proef gehouden in Enschede-Noord en Lonneker. Voor Lonneker heeft de gemeente twee plekken voorgesteld. Op de hoek van de Scholten Reimerstraat en de Oldenzaalsestraat bij de verkeerslichten naast de bankjes en op de hoek van Bergweg-Spölminkweg. Beide locaties zijn voorstellen en iedereen mag hier op reageren via de interactieve site van de gemeente over de Hubs.

Herenboeren
Een herenboerderij is een kleinschalig coöperatief gemengd boerenbedrijf. Een coöperatie van 200 huishoudens is eigenaar en samen hebben ze een boer in dienst die, exclusief voor hen, het eten produceert dat ze willen. Denk daarbij aan groenten, fruit, aardappelen, uien en vlees van runderen, varkens en kippen. Een herenboerderij is 15 tot 20 hectare groot en voedt circa 500 mensen. Er worden geen melkkoeien gehouden. Een eerste initiatief in Enschede gaat binnenkort van start op de Usseleres. In Lonneker zijn ook een aantal geïnteresseerden zich aan het oriënteren of er in Lonneker ook ruimte is voor een dergelijk initiatief. Waar dan en hoe dan? Helemaal aan de noordkant van het vliegveld heeft de provincie grond bij Holthuis, die ze hiervoor ter beschikking zou kunnen stellen. Dit is echter dichter bij Oldenzaal dan Lonneker. Vanuit de Dorpsraad is er een eerste gesprek met deze initiatiefnemers op maandag 23 januari as. Volgende week meer hierover en over het thema zelf.

Recreatiewoningen in het buitengebied
Geen makkelijk onderwerp blijkt maar weer eens. Geheel terecht werd naar aanleiding van mijn stukje hierover van vorige week door belanghebbenden opgemerkt dat niet zomaar iedere grondbezitter in het buitengebied recreatiewoningen mag bouwen. Er dient een geheel plan mbt verduurzaming en natuurbeheer te worden opgesteld. Het plan moet passen in het landelijk gebied en natuur, landschap en cultuurhistorie mogen geen schade oplopen. Er is geen recht om te mogen bouwen. Elke aanvraag wordt beoordeeld als maatwerk en de gemeenteraad heeft het laatste woord of het plan voldoet aan alle voorwaarden en mag worden uitgevoerd. De Dorpsraad gaat opnieuw met de gemeente in gesprek hoe ambtelijk wordt omgegaan met de hierboven geformuleerde uitgangspunten en welke criteria worden gehanteerd bij keuzemogelijkheden.

Lonneker 2030
De feestdagen zijn achter de rug en we pakken de draad weer op. Op dinsdag 24 januari is de voorbereidingsgroep bij elkaar geweest om het vervolgtraject in gang te zetten. Volgende week hopelijk de datum voor de volgende grote bijeenkomst waarbij iedere geïnteresseerde Lonnekernaar wordt uitgenodigd.

Zo, dan bent u weer bij met betrekking tot een heleboel onderwerpen.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website