Berichten uit de Dorpsraad van 20 mei 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 20 mei 2022
Soms valt er veel te melden, soms wat minder. Er lopen veel projecten naar het eind. Het Dorpsverkeersplan, de renovatie van de Speelbult, het Lönneker Laandleamn. Drie grote projecten waar het dorp zelf, mede op initiatief en met ondersteuning van de Dorpsraad veel tot stand heeft gebracht. Daarin onderscheidt een dorp als Lonneker zich toch wel van een woonwijk in de stad. In grote woonwijken is geen of veel minder samenhang en gezamenlijk initiatief. Op dit moment ben ik het boekje Het Dorp van Wim Daniëls aan het lezen. Wim gaat in dit boekje in op de vraag wat een dorp is en wat voor soorten dorpen er zijn. Je hebt bv polderdorpen, vissersdorpen, zelfs met paling als specialiteit (Volendam), bietendorpen, veendorpen, tuindorpen, villadorpen, Veenhuizen als gevangenisdorp, Bergen als kunstenaarsdorp, museumdorpen zoals Orvelte en nog veel meer. Lonneker is een brinkdorp met een centraal plein op een hoog punt omzoomd met bomen. Ook had je vroeger nog smokkelaarsdorpen zoals Overdinkel en Glane. Het oudste boerendorp van Nederland is waarschijnlijk Elsloo in Limburg. Uit opgravingen is bekend dat daar 7000 jaren geleden al een boerengemeenschap actief was. Leuk om te lezen zo’n boekje, maar terug naar Lonneker, ons eigen brinkdorp. Gemeenschapszin, veel verenigingen, een feestweek compleet met kermis, veel activiteiten die worden georganiseerd. We gaan weer een leuke periode tegemoet tot de zomervakanties beginnen. Laten we als dorp onze schouders er weer onder zetten om alles tot een goed einde te brengen, met veel bezoekers en veel mooi weer.
Ik moet toch nog wel even de Jeugddorpsraad noemen. Nadat alle kinderen uit het dorp stinkend hun best hadden gedaan bij de sponsorloop voor de Speelbölt, deden de Jeugddorpsraadkinderen het nog eens dunnetjes over op initiatief van de Groene Loper en hebben ze op 18 mei een terreintje ingezaaid bij LSV met een bijenbloemenmengsel. De volgende dag kwam er al direct veel regen, zodat het zaad snel kan kiemen. Prima actie.
 
Openbare Dorpsraadvergadering woensdag 1 juni 2022, 19.30 uur in het Dorpshuis
Bij deze bent u uitgenodigd om mee te denken over de Omgevingsvisie voor Enschede en het dorp Lonneker in het bijzonder. Er worden geen besluiten genomen maar er wordt vastgesteld wat belangrijk is voor Lonneker. Wat willen we wel en wat willen we ook vooral niet? Vanaf ongeveer 19.15 uur begint de inloop en wordt u welkom geheten met een kop koffie of thee en daarna gaan we, de dorpsraad en u van gedachten wisselen over de omgevingsvisie. Het is de bedoeling dat in ongeveer een uur iedereen die een bijdrage wil leveren daarvoor ook de gelegenheid krijgt. De Dorpsraad zorgt er daarna voor dat de verzamelde informatie ter beschikking komt van de gemeente Enschede om mede te dienen als input voor de Omgevingsvisie.
 
Volgende week kan ik u vertellen hoe de Stadsdeelcommissie Noord op 24 mei heeft gereageerd op het Dorpsverkeersplan Lonneker. Vooruitlopend hierop zijn er voor de Dorpsraad al drie belangrijke aandachtspunten: 1. De discussie over de toekomstige inrichting van het Dorpsplein is nog lang niet afgelopen. In het kader van Lonneker 2030-2035 zal het Dorpsplein nog regelmatig onderwerp van discussie zijn. 2. Er komen relatief grote veranderingen voor de Scholten Reimerstraat. De nieuwe hotelfunctie voor de oude Pastorie, de mogelijke nieuwbouw van seniorenappartementen en het instellen van éénrichtingsverkeer brengen relatief grote veranderingen met zich mee. Goede communicatie van de gemeente met de bewoners is cruciaal, evenals een goede en snelle evaluatie na de uitvoering van alle activiteiten. 3. Hetzelfde geldt min of meer voor de Spölminkweg. Ook daar zal het voorgestelde éénrichtingsverkeer een ander verkeersbeeld opleveren. Gelukkig is er veel ruimte in de Spölminkweg om in de toekomst in overleg met de bewoners aanpassingen uit te voeren als dat nodig zou blijken.
 
Volgende week meer over Dorpsverkeersplan, Lönneker Laandleamn en wat verder voorbij komt.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website