Berichten uit de Dorpsraad van 23 juni 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 23 juni 2023
Eenzaamheid
     Dat je leed niet altijd ziet
     Is waar eenzaamheid ontstaat
     Onzichtbaarheid betekent niet
     Dat het goed met iemand gaat

Martin Gijzemijter

Al enige tijd is Team Wilderink, een team van studenten Gezondheid & Technologie van Saxion Hogeschool, bezig met het project "Tegen eenzaamheid" in Lonneker. Inmiddels zijn zij bezig met de laatste loodjes en op dinsdag 27 juni zullen zij hun uitkomsten en aanbevelingen presenteren op school. De Dorpsraad zal daarbij aanwezig zijn. Uiteraard hebben ze ons meegenomen in het proces en kunnen we een tipje van de sluier oplichten. Het mooie is dat dit heel goed te combineren zal zijn met andere projecten die al lopen of al bestaan in Lonneker.
Dat er, net als overal in de wereld, ook eenzaamheid in Lonneker is, is geen verrassing. Maar wie zijn dan die eenzamen en willen ze wel als zodanig gevonden worden? De verwachting is van niet. Op een feest georganiseerd voor eenzamen zal de opkomst waarschijnlijk nihil zijn. Toch houden zij ook wel van een feestje. Wie zijn die eenzamen dan? Die zijn onder ons. Dat zijn we zelf soms. Ieder kent wel eenzaamheid in kortere of langere periodes in zijn leven. De kunst is om het om te draaien. Tegenovergestelde woorden van eenzaamheid zijn: verbinding, ontmoeting, noaberschap. De behoeften van eenzamen zit hem vaak in "kleine dingen" zoals een praatje, iemand die je in contact brengt met iets wat je nodig hebt, gezellig samenkomen, elkaar groeten op straat. De kunst is elkaar te zien en je te laten zien.
De studenten hebben e.e.a. scherp voor ogen en komen met mooie aanbevelingen. Uiteraard geen HBO-studie Gezondheid en Technologie zonder een technologische oplossing. Denk hierbij aan een digitaal (Lonneker)platform. Waarop u elkaar kunt vinden zoals het vroegere vraag & aanbod bord in de supermarkt.

Maar daarnaast hebben we natuurlijk ons Dorpshuis. Na de renovatie wordt dit opener en gezelliger. Met ruimte voor ontmoeting voor iedereen. Voor jong en oud. Gezellig een kopje koffiedrinken, een praatje maken, samen zijn, krantje lezen, handwerk of puzzelboekje, chillen, ranja drinken, spelletje doen, hulp bij digitale problemen. Combinatie jong en oud gaat prima samen. Misschien helpt iemand je wel met je huiswerk of help jij iemand whatsappen op een mobieltje. Voor de digibeten onder ons zijn hier natuurlijk de bekende gezichten van Ben en Michiel regelmatig aanwezig.. Dit waren zo al wat ideeën die het afgelopen jaar ontstonden.

Dorpsbudget
Het kan altijd leuker en makkelijker! Een beetje meer mag natuurlijk ook.........
U kent vast het Dorpsbudget Lonneker. Net als andere wijken en dorpen van Enschede ontvangen wij dit jaarlijks van de gemeente om te gebruiken voor en door inwoners zelf. Voor zaken die het eigen dorp mooier of gezelliger maken. Daarnaast is er ook nog 'Initiatiefkracht' voor dorpsoverstijgende zaken. Best ingewikkeld, voor aanvragers en ook voor de dorpsraad: twee verschillende geldpotjes met verschillende regels. In initiatieven en organisatie zijn we in Lonneker heel enthousiast en voortvarend. Lonneker bruist, het dak gaat eraf en de pot gaat leeg.
De budgetcommissie Lonneker zorgt dat alles netjes volgens de afspraken met de gemeente verloopt en maakt een voorselectie en verdeling. Daarna moet de Dorpsraad het er ook nog mee eens zijn. Een goed systeem, maar veel werk is het wel... Omdat alle dorpen en wijken in Enschede dit weer anders aanpakken en er naast veel regels en kaders ook veel onduidelijkheid is, vindt er een aanpassing door de gemeente plaats per 2025. De Dorpsraad is bij de voorbesprekingen betrokken. De aanbevelingen waar de gemeente nu mee aan de slag gaat, zijn drie punten: Stadsbreed promoten van deze budgetten; eenvoudiger maken van de aanvraagformulieren en duidelijkere richtlijnen voor aanvragen. Vanuit de Dorpsraad Lonneker hebben we nog aangegeven dat het grootste deel van onze duurzame verbeteringen en sociale activiteiten dorpsoverstijgend is. Gastvrij als wij zijn, doen we het net zo graag voor de grote toestroom bezoekers als voor onszelf. Daarom hebben wij gevraagd om ook eens opnieuw te kijken naar de verdeling en hoogte van het budget zodat dit meer in verhouding is met wat wij er mee moeten doen... zo bescheiden zijn we dan ook weer niet.
Heel veel zal er niet veranderen maar op eenvoud en duidelijkheid liften we graag mee.
NB: Het dorpsbudget 2023 is inmiddels verdeeld, later meer hierover. In 2024 gaat het nog op de oude manier. Meer informatie staat op deze site.
 
Goodgoan leu en let ’n betje op mekaar
Dorpsraad Lonneker
Cis van Lochem en Matthie Kroezen
 
Share our website