Berichten uit de Dorpsraad van 23 september 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 23 september 2022
Of je nu wel of niet Rooms-Katholiek bent, of zelfs überhaupt een geloof aanhangt, het was een bijzondere en historische gebeurtenis die priesterwijding van Joachim Oude Vrielink op zaterdag 17 september 2022. Rituelen zijn voor iedereen belangrijk. Mensen kunnen niet zonder. Maar rituelen veranderen en verdwijnen soms. Maar dan komen er andere rituelen voor in de plaats gelukkig. Niets is voor altijd. Niets. Daarom was het zo belangrijk dat veel mensen zo’n mooie dag hebben gehad op 17 september en dat er zo breed aandacht was voor deze historische gebeurtenis. Want hoe de toekomst van onze Jacobus de Meerdere zal zijn weet niemand precies, maar dat het gaat veranderen staat wel vast. Op welke termijn en in welke vorm is niet duidelijk. De werkgroep die zich bezighoudt met die toekomst is er druk mee. Ongetwijfeld zal de toekomst van de kerk ook een rol spelen in het traject van Lonneker 2030-2035, maar daar gaat primair de eigen Lonneker geloofsgemeenschap over en niet de Dorpsraad. We gaan de komende maanden en jaren zien hoe zich dat ontwikkelt. Maar 17 september pakken ze ons niet meer af.
 
Ja, Lonneker 2030-2035 is van start gegaan. In eerste instantie met de Jeugddorpsraad en de Dorpsraad. Eind oktober, begin november zal in het Dorpshuis de eerste bijeenkomst van meerdere bijeenkomsten zijn. Iedereen die mee wil doen en mee wil denken is dan van harte welkom. We zullen geen gele briefjes op borden gaan plakken, maar kiezen een andere vorm. Welke vorm dat ziet u als u komt. De komende weken zullen we er uitgebreid aandacht aan gaan besteden. Maar u weet, als u niet zegt wat u wilt, krijgt u wat anders. Volg goed de berichtgeving de komende weken.
 
De asielzoekers op het vliegveld zijn samen met de Kleibleu (de groenploeg) op woensdag 21 september opnieuw op pad geweest om zwerfvuil op te ruimen. Ditmaal is de Oldenzaalsestraat onder handen genomen, de directe omgeving van het vliegveld en de Landweerweg. Het ploegje bestond in totaal uit zo’n vijftien personen en de buit was ongeveer een volle vuilniszak per persoon. Het was hard nodig. Het is jammer als je ziet dat door het maaien van de bermen, het afvalplastic in de bermen in steeds kleinere stukjes vermalen wordt. Dat komt dan via de sloten uiteindelijk allemaal in het oppervlaktewater terecht. Jammer en schadelijk. Al wandelend door de bermen probeer je wat meer contact te leggen met de asielzoekers. Maar dat is lastig, niet omdat ze niet willen, maar omdat de meesten vooral Arabisch, Turks, Koerdisch en Somalisch spreken. Een enkeling spreekt een paar woorden Engels. Op die manier kwam ik er achter dat de man waarmee ik op pad was uit Hama kwam in Syrië. Een stad van 700.00 inwoners voordat de oorlog begon. Veel bewoners worden vervolgd en zijn gevlucht omdat ze een ander geloof aanhangen dan dat van de heersende klasse. Hij is 33 jaar en heeft zijn vrouw en drie kleine kinderen achter moeten laten in Hama. Hij wil graag werken en er is werk zat, maar hij heeft nog geen status en mag dus niet werken. Over vijf weken moet hij ook de opvang op het vliegveld weer verlaten. Woensdag 28 september hopelijk eerst nog aan de slag bij het tuinbouwproject aan de Usseleresweg, vrijwilligerswerk bij de oogst.
Vooruitgang gaat nou niet direct heel snel, volgens mij. Dames en heren politici trap eens op het gas in plaats van op de rem.
 
Wethouder vd Berg wil graag binnenkort met de vertegenwoordigers uit het buitengebied om tafel. Om te praten over “hernieuwbare energie”. Een belangrijk actueel thema. De Dorpsraad Lonneker is daarvoor ook uitgenodigd
“Als gemeente willen we daar graag samen met jullie invulling aan geven. In Broekheurne hebben we erg goede ervaringen opgedaan in de contacten met de buurtkring. Dat gebeurde onder regie van een speciaal hiervoor aangewezen gebiedsregisseur. U heeft daar vast over gehoord. We willen graag op diezelfde open en transparante wijze met u aan de slag.  
We hebben onze ambitie en doelstellingen, maar willen die eerst met u overleggen. Vooral ook om ideeën op te halen die snel realiseerbaar zijn. Natuurlijk gaat het daarbij onder meer over zonnepanelen, maar er spelen meer thema’s zoals ruimte voor onze landbouw, landschap en natuur en we moeten oplossingen bieden voor de stikstofproblematiek, de kaderrichtlijn water en klimaatadaptatie. Hoe kunnen we samen de aanpak verder verbeteren? Aldus wethouder Niels van den Berg. De eerste bijeenkomst is in Boekelo op donderdag 27 oktober. Vanuit de Dorpsraad zullen Teun Veger en Ruud Kemna deelnemen. Wordt uiteraard vervolgd.
 
Ik sluit af met een belangrijk thema: Eenzaamheid. Onze eigen wijkregisseur Nick te Brake organiseert op vrijdagmiddag 30 september een themamiddag hierover. De Dorpsraad zal daaraan deelnemen. Hoewel we misschien denken dat we goed zicht hebben op iedereen in het dorp bewijst de praktijk telkens weer dat er uitzonderingen zijn, weet ik uit eigen ervaring.
Binnenkort meer hierover.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker

Foto: Clemens Hardeman
 
 
Share our website