Berichten uit de Dorpsraad van 25 februari 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 25 februari 2022
Opnieuw onrustige tijden in Oost-Europa. Laten we hopen dat het niet ernstiger wordt dan dat we vrezen dat het zou kunnen worden. Dat onze leiders of het nu in oost of west is, niet alleen geopolitiek denken maar vooral rekening houden met mensenlevens. In de grote wereld grote problemen, in Lonneker kleine problemen. Hoewel kleine problemen natuurlijk groter worden als je ze onder een vergrootglas legt. Maar laten we dat maar niet doen en problemen beschouwen als kansen voor een oplossing.

Veertien dagen geleden beloofde ik weer aandacht te besteden aan de vorderingen bij het Dorpsverkeersplan. Ik moest toen denken aan een gebeurtenis van jaren geleden. Ik was met een vriend aan het bergwandelen in Oostenrijk. Het weer was onzeker en we waren op weg naar een top. We twijfelden of we gezien de weersomstandigheden verder moesten klimmen. We wisten dat we nog langs één “bewirtschaftige Hütte” zouden komen. Daar zouden we de Wirt vragen of het verantwoord was naar de top te gaan. De Wirt was een oud menneke met nog een paar tanden, een woeste baard en een vet vilten hoedje met een gemzenveer. Op onze vraag hoe de weersverwachting was voor een tocht naar de top antwoordde hij: “Es gibt nur zwei Möglichkeiten”, en hij keek ons met kleine kraaloogjes grijnzend aan. Wij blij natuurlijk dat de keus bestond uit maar twee mogelijkheden. Dat maakte onze keuze natuurlijk makkelijker. Op onze vraag wat die twee mogelijkheden waren antwoordde hij: “Das Wetter bleibt wie es jetzt ist oder es wird anders” Schaterlachend liep hij weg. Daar dacht ik aan bij het Dorpsverkeersplan in Lonneker. Als we er voor kiezen dat het niet blijft zoals het nu is, dan wordt het dus anders in het dorp. Dat heeft consequenties. Consequenties voor de verkeerstromen door ons dorp. Consequenties voor winkels en woningen. Voor veel mensen in het dorp zullen de veranderingen verbeteringen zijn, voor sommigen verandert er niets en voor een minderheid zullen de veranderingen (enigszins) nadelig uitpakken. Zoveel mensen, zoveel zinnen luidt het gezegde en daar begint het wel een beetje op te lijken. Naast alle vertegenwoordigers in de werkgroep, praten de mensen van bureau Goudappel en de gemeente ook met andere belanghebbenden uit het dorp die niet in de werkgroep zitten. Dit laatste om goed geïnformeerd te zijn hoe men denkt over de verschillende opties die er zijn. De dorpsraad sluit regelmatig bij die gesprekken aan om het proces goed te kunnen volgen. De uitkomsten van die afzonderlijke gesprekken worden later weer teruggekoppeld naar de grote werkgroep. De geruchten dat er een aparte werkgroep voor ondernemers zou zijn gevormd, kan trouwens naar het rijk der fabelen. Geen sprake van.

Op maandagavond 21 maart is er een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis voor alle inwoners van Lonneker om kennis te nemen hoe het proces gelopen is tot nu toe en om de verschillende opties te bekijken en te bespreken. De belangrijkste doelstelling is natuurlijk het terugdringen van sluipverkeer door het dorp en het vergroten van de verkeersveiligheid in het dorp. Het parkeren in het dorp is een probleem op zich en vergt meer onderzoek om tot een verbetering te komen. De parkeerdruk op het Dorpsplein en omliggende straten is op sommige momenten van de dag of week groot. Een complicerende factor daarbij is de geplande bouwactiviteiten aan de Scholten Reimerstraat. Hoewel de Dorpsraad een goede invulling van de Pastorie en nieuwbouw van zes seniorenappartementen absoluut steunt, mag dat niet leiden tot overmatige parkeerproblemen voor andere bewoners en ondernemers in de straat en directe omgeving.

Alle bewoners en bedrijven in Lonneker krijgen een persoonlijke uitnodiging van de gemeente voor deze inloopavond op 21 maart. Bewoners van het buitengebied worden niet persoonlijk uitgenodigd, maar zijn natuurlijk van harte uitgenodigd als ze zijn geïnteresseerd. Alle informatie die op 21 maart wordt verzameld gaat weer naar de werkgroep. De werkgroep zal daarna op basis van alle beschikbare informatie en analyses een plan presenteren tot verbetering van de verkeersveiligheid en vermindering van het sluipverkeer in Lonneker. Ook een verbeterplan voor het parkeren in het dorp zal daarin worden opgenomen. Dit plan zal na de verkiezingen worden aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B&W. Maar lees vooral de brief die u binnenkort in de bus krijgt.

Met het Dorpshuis wordt intussen ook voortgang geboekt. De gemeente heeft vanuit de afdeling Vastgoed een coördinator aangesteld, die samen met beheercommissie, dorpsraad en grote huurders een plan gaat maken voor een upgrade van het dorpshuis. De gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid om zaken die vallen onder groot onderhoud en die de afgelopen jaren voortdurend vooruit zijn geschoven, voor de rekening te nemen.

Ondertussen zijn de Kleibleu (de groenploeg) begonnen met de opruimwerkzaamheden op de Speelbölt. De houten speeltoestellen worden allemaal verwijderd en later na renovatie herplaatst. Binnenkort komt er een groot spandoek aan het te plaatsen bouwhek waarop goed te zien is hoe het er allemaal uit gaat zien.

Genog veur vandaag, goodgoan,
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker

(op de foto: de rioolbuizen uit de Speelbölt zijn afgevoerd)
 
Share our website