Berichten uit de Dorpsraad van 25 maart 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 25 maart 2022
Heeft u dat ook wel eens? Dat u iets wel snapt, maar het toch niet begrijpt. Dat overkwam ons ook deze week in de Dorpsraad. Zoals u weet is de Dorpsraad de opdrachtgever voor de renovatie van de Speelbölt. Die renovatie is maandag 21 maart begonnen. Slimme mensen in het bouwteam hadden bedacht dat de afgegraven grond van het speelterrein verplaatst kon worden naar de kavel achter het Dorpshuis. Een afstand van plm 50 meter. Die kavel is eigendom van de kerk en de kerk heeft op korte termijn geen plannen met de kavel. Omdat het aantal parkeerplaatsen bij het Dorpshuis zeer gering is had de beheerscommissie van het Dorpshuis al eerder eens verzocht of die kavel niet als tijdelijke parkeerplaats kon dienen. Die kavel ligt echter heel laag en moet eigenlijk worden opgehoogd om als tijdelijke parkeerplaats te kunnen dienen. Vervoer van grond naar die kavel was toen echter te duur. Nu was echter de kans om met geringe kosten, graafmachines en vrachtauto’s waren immers aanwezig, de grond te verplaatsen van speelterrein naar parkeerplaatsje. Twee vliegen in één klap. Iedereen blij. Het parochiebestuur had al toestemming gegeven. Toen gebeurde wat ik wel snap maar niet begrijp. Elke verplaatsing van grond moet tegenwoordig gemeld worden bij de Omgevingsdienst Twente, de ODT. Dit ivm mogelijk vervuilde grond. De ODT gaf geen toestemming om de grond 50 meter te verplaatsen naar het parkeerplaatsje, omdat de grond niet aan de voorwaarden daarvoor voldeed. Dit is wat ik nog snap. Wat ik niet begrijp is dat als de Speelbölt niet gerenoveerd was en de grond gewoon was blijven liggen, er elke dag wel 200 kinderen op hadden mogen spelen. Jarenlang. Dan was de grond niet gekeurd. Dus auto’s parkeren op grond die niet aan de voorwaarden voldoet mag niet, maar kinderen mogen wel spelen op precies diezelfde grond. De regels staan kennelijk geen uitzonderingen toe. Op kosten van de gemeente, lees gemeenschap, is de grond inmiddels afgevoerd. Verder gaan de werkzaamheden trouwens geheel naar wens.Inloopavond Dorpsverkeersplan 21 maart 2022
Druk dat het was die avond in het Dorpshuis. Heel veel mensen. Er zijn er ongeveer 160 geteld. Er was door het projectteam goed overlegd over de opzet van de avond. Een centrale presentatie is bij een inloopavond niet mogelijk, dus waren er drie dezelfde opstellingen van vijf borden. Deze vijf borden gaven een compleet beeld van begin van het Dorpsverkeersplan tot de huidige stand van zaken en de keuzemogelijkheden. Belangstellenden konden zich verdelen over de drie opstellingen. In het midden van de zaal was een lange tafel met gele plakbriefjes. Daar konden mensen wensen, ideeën, opmerkingen voor het projectteam en werkgroep opschrijven. Ook was er de mogelijkheid vragen van het projectteam te beantwoorden over gewenste snelheidsremmers, verschillende mogelijkheden van éénrichtingsverkeer en andere verkeersmaatregelen. Als extraatje was er de mogelijkheid het Dorpsplein te bekijken in Virtual Reality (VR). Dit gaat met een bril die je een volledig 3D beeld geeft van de omgeving, in dit geval dus het Dorpsplein. Het is alsof je zelf op het Dorpsplein staat als je de bril op hebt. Dit geeft de mogelijkheid eventuele toekomstige veranderingen op het plein in 3D zichtbaar te maken zonder dat er op het plein zelf al iets verandert. De sfeer was goed die avond, wel kritisch af en toe, maar dat verbeterd alleen maar de betrokkenheid en geeft de mogelijkheid tot een open discussie. De werkgroep Voortsweg e.o. deelde flyers uit met hun behoorlijke kritische blik op de uitgangspunten. Een eerste analyse van alle ingevulde geeltjes geeft een verwacht beeld. Er wordt verschillend gedacht over de te nemen maatregelen. Maar er is toch ook wel veel draagvlak te ontdekken voor sommige maatregelen. Zo is bijna iedereen het eens dat vrachtverkeer dat niet de bestemming Lonneker heeft geweerd moet worden uit het dorp. Bijna alle snelheidsremmende maatregelen vinden instemming bij de meesten. Over de precieze wijze van uitvoering is nadere afstemming nodig met aanwonenden. En er blijkt veel draagvlak voor een éérichtingscirculatie rond café Sprakel, over Voortsweg en Spölminkweg. Over andere mogelijkheden van éénrichtingsverkeer via Scholten Reimerstraat en de beide uitgangen van de Dorpsstraat op de Oldenzaalsestraat zijn de meningen wat meer verdeeld. Uit oogpunt van verkeersveiligheid zou uitgaand verkeer via de Scholten Reimerstraat de voorkeur verdienen. Verder blijkt wel dat de meeste mensen beseffen dat alleen met stevige maatregelen, de verkeersveiligheid verbetert en het sluipverkeer vermindert. De groep die ijvert voor een rondweg om Lonneker heeft dat punt ook opnieuw ingebracht. Duidelijk is echter ook dat bewoners van het buitengebied daar faliekant tegen zijn. Een moeilijk punt blijft het parkeren op het Dorpsplein en in het Dorpscentrum. Daarvoor komt nog een apart voorstel. Alle opmerkingen van alle betrokkenen van 21 maart worden verder geïnventariseerd en geanalyseerd en worden ter beschikking gesteld van de grote werkgroep, die op maandagavond 4 april in het Dorpshuis bij elkaar komt. Die avond heeft als uitgangspunt tot een voorstel te komen met voldoende draagvlak over alle te nemen maatregelen. Via een huis aan huis brief zullen alle bewoners van Lonneker daarna worden geïnformeerd. Dan gaat het voorstel naar de wethouder en de gemeenteraad, in dit geval de Stadsdeelcommissie Noord. Zoals het er nu uitziet zal het Dorpsverkeersplan Lonneker op dinsdagavond 24 mei door de commissie publiekelijk worden behandeld.
 
Ik zie u graag zondagmorgen 3 april om 11.30 uur op het Dorpsplein voor de Muziekkoepel bij de voorjaarsreceptie van de Dorpsraad. Het kan een leuk uurtje worden met een hapje en een drankje onderhoudende muziek en hopelijk verstandige woorden.
 
Goodgoan
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website