Berichten uit de Dorpsraad van 28 januari 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 28 januari 2022
Waarom worden toch al die bomen gekapt op Landgoed De Welle? Dat was mijn laatste zin vorige week. De dorpsraad participeert net als de Welle in het project Lönneker Laandleamn. Zo kwamen we bij elkaar. De Welle ligt trouwens op de punt van de Oldenzaalsestraat en de Lossersestraat. Nu hebben we in Nederland het 1 miljoen bomenplan. Er moeten inderdaad 1 miljoen bomen geplant worden dit jaar in Nederland en dan gaan ze op de Welle al die mooie bomen kappen. Jammer!

Niks jammer. Maar eerst moet ik u iets vertellen over de geschiedenis van landgoed de Welle. Wat betekent de Welle? Een ‘wel’ is een plek waar water min of meer spontaan uit de grond komt, naar boven wordt geperst. Zoiets gebeurt op het Landgoed ook. Naast de grote vijver die er ligt, zijn er meerdere heel natte plekken op het landgoed, zodat het z’n naam eer aandoet. De huidige eigenaar en bewoner Ernst-Jan Krudop is een nazaat van de fam. Blijdenstein. Zijn grootvader van moederskant Bernhard Jan Blijdenstein kocht de grond voor het huidige landgoed in 1835. Toen waren het heidevelden. Bernhard Jan wilde samen met de Heidemij experimenteren met landbouw en bosbouw op deze heidevelden. Net als op de Lonnekerberg en in wat nu het Haagse Bos heet. Tevens wilde hij in bezit komen van een aantal hooggelegen beken met schoon water. Dat schone water was nodig voor de textielfabriek het Lönneker Steumke dat aan de familie toebehoorde. In de periode 1860-1869 werd door de beroemde landschapsarchitect Wattez een landgoed in Engelse Landschapsstijl ontworpen en aangelegd. Toen werden ook veel bomen geplant. Europese bomen maar ook exoten als Amerikaanse eik en Sequoia (de reuzenboom) Het landgoed is nu dus plm 160 jaren oud. En sommige bomen ook.

De laatste 100 jaren is het landgoed niet meer goed onderhouden. Een landgoed is geen bos, het heeft onderhoud nodig. In latere periodes zijn er ook veel fijnsparren geplant als productiebos. Veel sparren zijn echter nooit gebruikt en doorgeschoten tot ze aan het eind van hun leven zijn. Voor veel beuken gold hetzelfde. Als ze te oud worden kunnen er plotseling zonder aankondiging dikke takken uitbreken. Op een landgoed waar ook gewandeld mag worden is dat niet verantwoord. Daarom heeft Ernst-Jan het nu groot aangepakt en heeft hij een grote verjonging verwezenlijkt. Er is een kleine 1000 m3 hout gekapt, vooral fijnspar, die hier ook helemaal niet thuishoort. Nu kan er weer licht en ruimte komt voor onderbegroeiing en kunnen dieren ook weer schuilplaatsen vinden. Er is één heel oude beuk blijven staan. De zg “Hartjesboom” Deze boom heeft op plm 5 m hoogte een hartvormige vergroeiing (zie foto) Oude Lonnekernaren beklonken hun verloving of huwelijk onder deze boom. Dat bracht geluk.

 Nu is het even kaal op het landgoed maar dat gaat in twee à drie jaren snel veranderen. Er zitten nog veel zaden in de grond die bij goede omstandigheden gaan ontkiemen en waar nodig wordt opnieuw aangeplant. Langs de paden zijn over enige honderden meters al nieuwe gemengde heggen geplant. Meer dan 2000 planten. We zijn benieuwd hoe in het voorjaar alles gaat uitlopen en danken Ernst-Jan voor zijn medewerking. Voor meer info: ernst.jan@krudop.nl en website van de Dorpsraad.


Dan het Dorpsverkeersplan:
Op dinsdag 25 januari was er weer een digitale bijeenkomst van de werkgroep. Veel dingen beginnen duidelijk te worden. Een éénrichtingsroulatie rondom cafe Sprakel is nagenoeg beklonken en daarover is er ook overeenstemming in de werkgroep. Ook is iedereen het eens om doorgaand vrachtverkeer, zonder bestemming Lonneker te weren uit het dorp. Ook de verschillende snelheidsremmende maatregelen in meerdere straten kunnen op veel bijval rekenen. Lastiger wordt de laatste stap. Hoe sluipverkeer weren uit het dorp? Dat lukt maar op één manier. Het instellen van éénrichtingsverkeer in Dorpsstraat noord en zuid en de Scholten Reimerstraat. Maar hoe dan? Er zijn meerdere opties denkbaar. Voor alle opties geldt dat je sluipverkeer weert, dat is een voordeel. Maar het betekent ook dat veel dorpelingen zullen moeten omrijden in de oost-west verbindingen of in de route naar hun woning. Zijn de voordelen groter dan de nadelen? Voor de een waarschijnlijk wel voor de ander zeker niet. Bureau Goudappel gaat de voor- en nadelen van alle opties met éénrichtingsverkeer in februari op een rijtje zetten, zodat het hele dorp straks bij een inloopavond in maart na de verkiezingen uiteindelijk een keuze kan maken. Denk maar vast eens na wat éénrichtingsverkeer voor u betekent. Dan zijn er op het Dorpsplein ook verschillende mogelijkheden mbt parkeren, die in februari nader worden onderzocht. Als laatste punt het buitengebied, de Oude Deventerweg en de Vliegveldweg. Doortrekken van de Oude Deventerweg over het vliegveld is onderzocht en dat lijkt volstrekt onrealistisch. Daarvoor zijn meerdere redenen:
Het nieuwe Bestemmingsplan moet verkeer van en naar Weerseloseweg zoveel mogelijk voorkomen gezien de stikstofdepositie. Dat is met een doorgetrokken weg niet realistisch. De grond over het vliegveld is niet van de gemeente en particulieren hebben totaal andere belangen. Beter is: Aanpassing van bestaande route met brede rode fietsstroken en snelheidsremmers. Komende maand wordt duidelijk hoe alle voorstellen eruit gaan zien. We houden u op de hoogte.

Goodgoan
Matthie kroezen
Dorpsraad Lonneker
Share our website