Berichten uit de Dorpsraad van 28 oktober 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 28 oktober 2022
We hadden weer eens wat te vieren in Lonneker. Een jubilaris, die vijftig jaren geleden het levenslicht zag en direct de schaatsen onder had. Wie zou dat zijn? Wie kan er schaatsen direct na de geboorte? De IJsclub zelf natuurlijk. In 1972 zag een aantal Lonnekernaren via gewiekst ondernemerschap kans het kleigat, nu ijsbaan en visvijver, te verwerven en er een ijsbaan te beginnen. Dat was het begin van vele winters met ijsplezier, schaatsen op natuurijs. In de loop der jaren werd een kantine tot stand gebracht en werden de nodige machines om het ijs te kunnen prepareren aangeschaft. Ja toen vroor het nog elke winter. Het vroor hard genoeg om een weekje of langer op natuurijs te kunnen schaatsen. Helaas is dat al tien jaar geleden dat dat kon. Waarschijnlijk is wachten op natuurijs niet meer voldoende om in de toekomst te kunnen schaatsen in Lonneker. Innovatie zal nodig zijn om de ijzers weer onder te kunnen binden. Een lastige opgave voor de IJsclub. Maar op zaterdag 22 oktober ging alle aandacht uit naar de trotse jubilaris. Het bereiken van die 50 jarige mijlpaal is in Lonneker voor verenigingen verbonden met het uitreiken van de Lonneker Droadneagel. Daarvoor moet je als vereniging dus minstens een halve eeuw actief zijn geweest. Het was voor Robert Reijnders als tweede voorzitter van de Dorpsraad dan ook een eer de bronzen Droadneagel te kunnen uitreiken aan voorzitter Gerald Boesjes. Alle lof voor bestuur, vrijwilligers en leden van de IJsclub Lonneker. Gefeliciteerd.
 

 
 
Ja, als ik het dan toch over de Droadneagel heb, die wordt op 8 januari 2023 uitgereikt aan een persoon die gedurende lange tijd zich op meestal bescheiden wijze heeft ingezet voor de Lonneker gemeenschap. Wie wordt dat in 2023? U mag nominaties met onderbouwing insturen naar de Dorpsraad naar info@dorpsraadlonneker.nl. Elk jaar komen meerdere nominaties binnen bij de Dorpsraad en het is altijd lastig kiezen wie dit keer de eer te beurt valt.
 
Energie. Ja energie, wie heeft het daar niet over op dit moment? Wij wel in ieder geval. Wij dat zijn de bewoners van het buitengebied van Enschede. Op uitnodiging van wethouder Niels vd Berg zat op donderdagavond 27 oktober een grote afvaardiging van alle bewoners van het buitengebied in een zaaltje in Boekelo bij elkaar om te worden bijgepraat door de gemeente over de Energievisie. Heel kort gezegd: uiterlijk in 2030 moet de gemeente Enschede haar bijdrage aan duurzame energie leveren, door het realiseren van voldoende zonneparken en windturbines. Het was bijna een bijeenkomst van de oude Marken. Twekkelo, Broekheune, Esmarke, Lonneker, Boekelo, Usselo: allemaal waren ze vertegenwoordigd. Aan de zuid- en zuidwestkant van de gemeente woedt de discussie al volop. In Broekheurne is een voorlopig resultaat bereikt over zonneparken met participatie van alle belanghebbenden, maar in Twekkelo hebben ze al meermaals de gang gemaakt naar de Raad van State om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Wat staat Lonneker te wachten? Om aan het aantal van opgewekte terajoules aan elektriciteit te kunnen voldoen is in Enschede-Noord, zeg Lonneker, plm 35 ha en max 40 ha aan zonneparken nodig, aldus wethouder vd Berg. Dat is minder dan de 60 ha, wat een groepje mensen zelf had berekend op basis van de Energievisie. Gezien de aanwezigheid van de radarpost van defensie op het vliegveld, zijn windturbines niet toegestaan in Lonneker. De Dorpsraad zal het initiatief nemen om met alle belanghebbenden in het Lonneker buitengebied een analyse te maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden tot het realiseren van zonneparken. Maar…………haastige spoed is zelden goed. Een gedegen voorbereiding zal nodig zijn. Op korte termijn meer hierover.

Ik blijf het herhalen, als Lonnekernaren moeten we ons actief tonen om mee te beslissen over onze eigen toekomst. Dus kom naar de startbijeenkomst van Lonneker 2030 op vrijdagavond 11 november om 19.30 uur in het Dorpshuis. Bijeenkomst voor jong en oud, voor lezers van de papieren krant maar ook voor jeugdige Tik-Tokkers. Ik zou zelfs zeggen vooral voor hen, hoe jonger, hoe meer toekomst.
 
Good goan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website