Berichten uit de Dorpsraad van 3 februari 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 3 februari 2023
Asielzoekers
Knopen doorhakken heeft niet de hoogste prioriteit bij de overheid. Pappen en nathouden des te meer. Dat is een constatering en geen waardeoordeel. In een democratie krijgt elke gemeenschap de overheid waar ze recht op heeft. In meerderheid gekozen toch? De overheid komt rechtstreeks voort uit ons als burgers. Dat geldt voor alle politici en ambtenaren. Het is niet de overheid tegen de burgers. Die overheid zijn wijzelf. Het is net zoiets als klagen dat jouw rechterarm iets anders doet dan jij zou willen. Het is jouw arm. Jij gaat erover in belangrijke mate. Maar je arm kan breken bij een val zonder dat je het wilt of er kan een ontsteking ontstaan door een bacterie van buitenaf. Je hebt niet altijd overal controle over. Zo is het ook met het asieldebat. In belangrijke mate gaan we er zelf over, maar er zijn veel invloeden van buitenaf, die ook niet altijd door hogere of lagere overheden gecontroleerd kunnen worden. Terwijl ik dit stukje zit te schrijven, hoor ik op het nieuws dat het ministerie de gemeenten die nu noodopvang hebben, zoals wij in Lonneker in het NLM-gebouw, gevraagd worden die noodopvang voort te zetten, ook na 1 april. De belofte van de gemeente dat deze groep uiterlijk 1 april is vertrokken komt dus weer zwaar onder druk te staan. Op woensdagavond 8 februari is er weer een Noaberoverleg over de asielzoekers. De gemeente staat voor een zware taak, die moeilijke opgave naar een acceptabel resultaat te leiden voor de hele gemeente.
 
Wonder boven Wonder
Als u dit leest is de laatste voorstelling van de Kameleon weer geweest. Zeven uitverkochte voorstellingen voor iedere keer 180 bezoekers. Het Wilminktheater zou lang niet groot genoeg zijn om die allemaal in een keer een plek te geven. Toch knap wat zo’n groep talentvolle amateurs op de planken weet te zetten. Een musicalachtige voorstelling, snel en gevarieerd. Ik heb er van genoten. Maar het is wel behelpen natuurlijk in ons oude Dorpshuis. Gelukkig regende het tijdens de voorstellingen niet al teveel, want het dak van het Dorpshuis is weer zo lek als een mandje. De Dorpsraad samen met de beheercommissie, de Kameleon en Excelsior zijn in gesprek met de gemeente, als eigenaar van het pand om toch de boel wat op te knappen, zoals ik al eerder heb gemeld. Een bevriende interieurontwerpster heeft een nieuw kleurenplan voor de binnenkant ontworpen, waardoor u het straks niet meer terug kent, als alles doorgaat. Het dak wordt nog maar eens een keer opgelapt, zo lang als het goed gaat. Op 8 februari is het volgende overleg met de gemeente, want de levensduur van ons oude Dorpshuis moet nog ongeveer tien jaren worden gerekt en dat is best lang voor zo’n krakkemikkig gebouw.
 
Gids Buitenkans
Nieuwe recreatiemogelijkheden en een verdubbeling van het aantal toeristische overnachtingen in het buitengebied is de doelstelling van de gemeente de komende jaren volgens de Gids Buitenkans. Agrariërs kunnen daarop anticiperen door een plan in te dienen door bv minder koeien te nemen en te ijveren voor natuurherstel. Dat geeft dan de mogelijkheid andere activiteiten te ontplooien, die voorheen absoluut verboden waren, zoals vakantielodges bouwen. Weliswaar zeer beperkt en passend in het landschap maar wel een trendbreuk met het verleden. De ene boer wil dit wel de ander niet. De ene omwonende vindt het geen probleem, de ander duidelijk wel. De Dorpsraad heeft over de criteria uitvoerig gesproken met de gemeente. Want er zijn namelijk geen harde criteria, zoals bij de bouw van woningen voor permanente bewoning. Wat de architect, de gemeente en de opdrachtgever, gehoord andere belanghebbenden passend vinden, daarvoor wordt vergunning tot bouw verleend. Dat is behoorlijk subjectief, geeft ook de gemeente toe. Uiteindelijk moet de gemeenteraad beslissen of een dergelijk plan passend is of niet. En zoals het gaat in een democratie gaat beslist de meerderheid in de gemeenteraad uiteindelijk. Uiteraard is er een bezwaarprocedure, uiteindelijk tot aan de Raad van State. En de RvS besluit lang niet altijd in het voordeel van de overheid. De RvS is overduidelijk een onafhankelijk orgaan. De komende maanden gaan we zien hoe dit beleid gestalte krijgt en wat uiteindelijk mag en wat niet.
 
Volgende week meer over Lonneker 2030, de Jeugddorpsraad en de verschillende social media, websites en wat dies meer zij.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
 Foto: Peter Snijders
 
 
 
Share our website