Berichten uit de Dorpsraad van 3 juni 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 3 juni 2022
Omgevingsvisie Enschede
Op basis van een recente digitale bevraging van veel inwoners van Enschede zou Enschede een groene leefstad, maar ook een ondernemende kennisstad en internationale grensstad moeten zijn c.q. worden. Een actie die voortkomt uit de invoering van nieuwe wetgeving: de Omgevingswet. Een wet die al een paar maal is uitgesteld maar nu toch op afzienbare termijn wordt ingevoerd. Eén van de doelstellingen van deze wet is dat elke Nederlandse gemeente een Omgevingsvisie opstelt. Vooruitlopend op de invoering van die wet is de gemeente Enschede al begonnen om in vijf fasen invulling te geven aan die omgevingsvisie. Ik zal het verhaal niet te technisch maken maar we zitten nu in fase 2 waarin doelen worden vastgesteld. Doelen voor de fysieke leefomgeving. Groei, leefbaarheid en gezondheid, energietransitie, gevolgen van de klimaatverandering. Wat betekent dat voor Lonneker? Om daarop een eerste antwoord te kunnen geven had de dorpsraad op woensdagavond 1 juni een openbare vergadering belegd over dit onderwerp. Inclusief de leden van de dorpsraad bogen zich zo’n 25 personen over dit onderwerp. Het werd een zeer geanimeerde en inhoudelijke gedachtenwisseling. Duidelijk werd wel dat er veel animo is voor een z.g. knarrenhof. Een groepje kleine woningen, alles gelijkvloers in carrévorm voor senioren. Niet minder belangrijk werd de realisatie van starterswoningen gevonden. Voor beide woonvormen geldt echter: op welke locatie? De gemeente is al bezig de mogelijkheden van het weitje naast de tennisbanen te onderzoeken, om daar naast een nieuw medisch centrum ook een aantal woningen te realiseren. Maar in het kader van de klimaatverandering werd ook de locatie van de schaatsbaan in de discussie betrokken. Hoe vaak zouden we nog op die plek kunnen schaatsen in de toekomst? Zou de schaatsbaan niet verplaatst kunnen worden en zou er geen betere bestemming voor die locatie denkbaar zijn? Vragen met veel voors en tegens uiteraard. Maar als je de vraag niet stelt kun je hem ook niet beantwoorden. De dorpsraad kwam op basis van de discussie tot de conclusie dat er vijf belangrijke uitgangspunten c.q. vragen zijn voor de Omgevingsvisie:
  1. De Groene long tussen Enschede-noord en Lonneker moet absoluut behouden blijven
  2. Er is urgente behoefte aan specifieke seniorenwoningen (knarrenhof), starterswoningen en een beperkt aantal eigen bouwmogelijkheden
  3. Welke gronden in Lonneker zijn in eigendom van de gemeente Enschede en wat zijn daarvan de wensen tav het toekomstig gebruik?
  4. Welke bedrijfspanden komen vrij in het dorp en zouden geschikt zijn voor alternatief gebruik en welke boerderijen in het buitengebied zijn geschikt voor opdeling in meerdere wooneenheden?
  5. Zou een klein bedrijventerrein nabij Lonneker geen oplossing zijn voor kleine bedrijven die zich graag bij Lonneker zouden willen vestigen?
Volgende week meer over de Omgevingswet.
 
Teun Veger, uw dorpsraadlid met duurzaamheid en energietransitie in de portefeuille schreef het volgende:
Een ander actueel thema is de energievoorziening. Het langzaam uitgeput raken van het Groninger gasveld en de aldaar ontstane schades door de gaswinning hebben er voor gezorgd dat Nederland vooralsnog buiten de landsgrenzen kijkt voor de aankoop van gas. De recente geopolitieke ontwikkelingen in o.a. Oekraïne hebben er voor gezorgd dat de gasprijs extreem is gestegen. Weliswaar minder, maar het zal u niet ontgaan zijn dat ook de prijs van elektriciteit is recent sterk gestegen.
Deze prijsstijgingen leiden ertoe dat het isoleren en verduurzamen van uw woningen ook op financieel gebied interessanter is geworden. Terugverdienperiodes op besparende aanpassingen of de omstelling naar een alternatieve groene energievoorziening zijn door deze stijgingen aanzienlijk verkort.
Gezien alle busjes die ik dagelijks in het dorp zie staan en het feit dat er op meer en meer daken zonnepanelen zichtbaar zijn geeft aan dat menig Lonnekernaar reeds voortvarend met het verduurzamen van zijn of haar woning bezig is. De gemeente Enschede heeft echter geconstateerd dat het niet voor iedereen even helder en duidelijk is waarom het juist nu voor zowel woningeigenaren als woninghuurders interessant is om uw huis te isoleren en te verduurzamen. Als gevolg hiervan is de volgende website www.energieloket-enschede.nl inmiddels in de lucht. 
Op deze website wordt door de gemeente op een duidelijke manier uitgelegd waarom u juist nu uw woning zou kunnen verduurzamen. Met name voor een land als Nederland is het belangrijk om hier nu gezamenlijk stappen te zetten.
Naast het waarom wordt op de website ook duidelijk vermeld wat u kunt doen. Van kleine maatregelen en aanpassingen die op financieel gebied zeer behapbaar zijn tot zeer impactvolle aanpassingen die een hogere investering vereisen.
Zeker voor de aanpassingen met een hogere impact zijn er subsidies beschikbaar. Op de website van het Energieloket Enschede staat duidelijk vermeld welke subsidies er beschikbaar zijn. Er kan daarnaast gemakkelijk een subsidiecheck gedaan worden. Het in aanmerking komen voor een subsidie kan net het laatste zetje zijn dat nodig is om u te doen beslissen om uw woning te verduurzamen. Het is daarnaast natuurlijk altijd zonde om geen gebruik te maken van een beschikbare subsidie.
 
Volgende week uitgebreid bericht over Lönneker Laandleamn, de Omgevingswet en andere actuele zaken en verder gewoon
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website