Berichten uit de Dorpsraad van 31 mei 2024

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 31 mei 2024
Heropening Dorpshuis
Op zaterdag 25 mei 2024 was het zover. Ons Dorpshuis is weer klaar voor de toekomst. We kunnen weer tien tot 15 jaren vooruit. Vanaf tien uur ’s morgens begon het al lekker vol te lopen en toen Excelsior om 10.20 uur de eerste mars inzette waren er zo’n 100 mensen binnen. Het Dorpshuis leeft bij de mensen in Lonneker. Excelsior deed de aftrap en heeft nu mooi de ruimte op het vergrote toneel en met de akoestiek is ook niet veel mis. Ze zorgden voor een mooi muzikaal begin. Daarna nam de voorzitter van de Dorpsraad het woord en hij schetste eerst de geschiedenis van het Dorpshuis. Dat het geen vanzelfsprekendheid was dat we hier stonden met z’n allen bij de heropening.
Ons Dorpshuis, ooit gebouwd als school voor Lonneker, werd daarna, toen het te klein werd als school, getransformeerd tot Parochiehuis en fungeerde pas vanaf 1980 tot Dorpshuis. Tot 2004 een bloeiend bestaan als stichting en daarna moeilijke tijden met inmiddels de gemeente Enschede als eigenaar. De periode 2008 tot 2021 was een moeilijke periode met voortdurend de dreiging tot verkoop van het pand en zelfs sluiting. Maar met een door de kerk en gemeente getekende pachtovereenkomst waarin staat dat het pand niet aan de bestemming (als dorpshuis) mag worden onttrokken kon verkoop telkens worden afgewend. Die pachtovereenkomst loopt tot 2035 en tegen die tijd zijn beide scholen ook technisch afgeschreven. Zo is er nu een toekomstperspectief waar naartoe gewerkt kan worden. Een schone taak voor gemeente, dorp en onderwijs om een mooie oplossing te vinden.
De voorzitter dankte alle vrijwilligers en professionals die hebben bijgedragen aan de grote renovatie. Hoewel niemand tekort gedaan mag worden werden er toch twee vrijwilligers uitgelicht. Heeft Volendam zijn Drie J’s, Lonneker heeft z’n Twee J’s: Jan Levink en Jan Voortman. Languit op de rug onder het toneel of languit op de buik onder het dakbeschot overal kwam je ze tegen tijdens de renovatie. Zulke vrijwilligers wenst iedereen zich. Nadat wethouder Marc Teutelink lovende woorden had gesproken over Lonneker en het Dorpshuis werd ook duidelijk dat hij een thuiswedstrijd speelde. Marc woont sinds ruim twee jaren aan de Vergertweg en zijn moeder is geboren aan de Lonneker Molenweg. Roots in Lonneker dus. Alfred de Kooter de nieuwe voorzitter van Excelsior sloot het binnenprogramma af met warme woorden over gemeenschapszin en aandacht voor elkaar.
Inclusief Excelsior verhuisden alle aanwezigen toen naar buiten, want daar vond de officiële heropening plaats. De buitendeur werd met een lat met daarop de tekst Heropening Dorpshuis Lonneker 25 mei 2024 vergrendeld en de beide Twee J’s werd verzocht, terwijl Excelsior “Lang zal ze leven” speelde,  deze lat door te zagen en zo het Dorpshuis symbolisch te heropenen. En zagen kunnen ze die twee. Het Dorpshuis is weer van ons. Onder het genot van een drankje en een hapje werd er nog even door gekeuveld en daarna trok het gezelschap naar de Kermis naar Lonneker Preuft of naar huis. Een geslaagde morgen.
 
Verkeersperikelen
Ik heb het eerder gememoreerd. Er zullen veel mopperende automobilisten zijn deze zomer in en rond Lonneker. Het moet eerst slechter worden voor het beter wordt. Het Dorpsverkeersplan wordt uitgevoerd en de Fietssnelweg wordt aangelegd. Eerst het goede nieuws. De Vliegveldweg is sinds 1 juni klaar en weer open. Maar..de Dorpsstraat Noord is tot 12 juli vaak afgesloten. Datzelfde geldt voor de Scholten Reimerstraat van 24 juni tot 26 juli. Voor de korte termijn is Lonneker tot 14 juni niet vanuit Enschede bereikbaar over de Oldenzaalsestraat via de kruising met Kotkampweg en de Potsweg. Dit zijn de belangrijkste afsluitingen, maar er zijn er meer en er komen er nog meer tot medio december. Houd de berichtgeving via de website van gemeente of Dorpsraad of via de Lonnekerapp: Hoe Dan? goed in de gaten, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
 
Het AZC aan de Parkweg en de noodopvang op het Vliegveld
Bestuurlijk geklungel, dat is de enige term die ik kan bedenken voor de gang van zaken rond AZC en noodopvang. Ergernis dat voor de derde keer in relatief korte tijd de planning helemaal misloopt. Niet eind juli maar op z’n vroegst medio november is het nieuwe AZC klaar. Geen plan B als het misloopt, maar kijken naar de Noabers van het Vliegveld en de Dorpsraad. Hoe moet het nu verder? Het zoeken naar een schuldige moet de gemeenteraad maar doen. Ik herinner me de woorden van wijlen Pim Fortuyn over asielzoekers: Alleen mensen toelaten, die echt vluchten voor geweld en oorlog, maar mensen die al binnen zijn in Nederland fatsoenlijk behandelen. Dat gaan we doen.
Wordt vervolgd.
 
Leu, goodgoan en let ’n betje op mekaar
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website