Berichten uit de Dorpsraad van 4 februari 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 4 februari 2022
Wat is, dat is. Vier simpele woorden die het hier en nu verbeelden. Wat simpel lijkt hoeft echter niet altijd simpel te zijn. Want er is nog zoiets als interpretatie van wat is. En interpretatie is weer afhankelijk van je persoon. En elke persoon is uniek. Dus wat is, is wat die unieke persoon vindt wat is. De wereldbevolking telt op dit moment 7.924.747.130 personen. Dus zoveel mensen, zoveel meningen. Knap lastig als je alle neuzen dezelfde kant op wilt hebben. Dat gaat dus nooit lukken, niet als wereldbevolking en zelfs niet in ons dorp, met ongeveer 1800 mensen in het dorp zelf en nog eens een kleine 1800 in het buitengebied van Lonneker. Hoe krijg je dus voldoende draagvlak voor iets waar mensen verschillend over denken. Trouwens wat is voldoende draagvlak? De helft plus één of twee derde? De overheid maakt onderscheid tussen zaken die heel belangrijk zijn en in de Grondwet vastliggen of “gewone” zaken die bij normale wetgeving zijn geregeld. Voor de Grondwet is een twee derde meerderheid vereist. Als die twee derde meerderheid wordt gehaald komen er eerst nieuwe verkiezingen en het nieuwe parlement moet dan opnieuw een twee derde meerderheid halen. Dan is er pas voldoende draagvlak. Zo ingewikkeld gaan we het bij ons in het dorp niet maken, maar bij de keuzes straks in het Dorpsverkeersplan wordt het nog heel lastig. De Dorpsraad heeft woensdagavond 2 februari in haar vergadering vastgesteld dat een rustiger Dorpsplein en vooral veel minder sluipverkeer door Lonneker, alleen mogelijk is bij het instellen van éénrichtingsverkeer op de invalswegen aan de oostkant van het dorp. Dat is dus in de Scholten Reimerstraat en de beide uitgangen van de Dorpsstraat op de Oldenzaalsestraat. Daarbij zijn nog wel twee en misschien drie opties mogelijk, maar het heeft behoorlijk ingrijpende consequenties voor sommige straten in het dorp. Is er voldoende draagvlak om voor jezelf een beetje meer hinder te accepteren, zodat het voor vele anderen in het dorp een stuk aangenamer wordt? De komende maand zullen de voor- en nadelen van de verschillende opties worden uitgewerkt.
Maandag 21 maart is het Dorpshuis  voorlopig vastgelegd voor een inloop voor alle geïnteresseerden in de voorstellen van de werkgroep voor het Dorpsverkeersplan. Houd de brievenbus en andere info in de gaten de komende tijd.

Goed Nieuws. Onder het kopje Webmaster Dorpsraad stond in het Dorpsblad: Vacant. Dat las ook Gerrie Broeders van de Demmerskamp. Haar zoon Evert zit in de Jeugddorpsraad en Gerrie had nog wel wat tijd over en heeft verstand van websites bouwen en vullen. Ze meldde zich bij de Dorpsraad en ipv vacant staat er nu Gerrie Broeders achter webmaster. We zijn blij met haar. Op korte termijn gaan we onze website en FB-pagina opnieuw inrichten en moderniseren. We kunnen daar natuurlijk veel meer foto’s en ook filmpjes laten zien. Dat gaat niet in het Dorpsblad. Laat het één een mooie aanvulling zijn op het andere.

De Speelbölt Lonneker voor het Dorpshuis. Er is nog geen eerste spade in de grond gegaan, maar de motorzaag is al wel gehanteerd. Ter voorbereiding op de andere werkzaamheden, die ergens in maart gaan starten, moesten al wel een paar elzen en berken verdwijnen. Het speelterrein had te weinig licht en lucht. Er zijn zorgvuldige keuzes gemaakt hoe enerzijds met behoud van voldoende bomen kinderen toch zoveel mogelijk in de zon kunnen spelen. Dat heeft geresulteerd in een mooie combinatie van bomen, struweel en straks een deel “smultuin” waarin bessen, noten, druiven e.d. geplant worden. Binnenkort zal op de website een mooi filmpje geplaatst worden met een impressie van hoe het gedacht is. Voordat het zover is zal er flink gegraven worden. Nagenoeg alles wat er nu staat op het hele terrein verdwijnt of gaat uit de grond zelfs sommige bomen en wordt later na renovatie herplaatst. De volgende week weer aandacht voor de noodopvang asielzoekers en de wandelpaden rond Lonneker.
Bij het afsluiten van mijn stukje zag ik dat de wereldbevolking 7.924.758.705 was. We liggen niet stil.

Goodgoan,
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website