Berichten uit de Dorpsraad van 4 november 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 4 november 2022
Dan zit je achter je laptop en denk je, waar zal ik het deze week eens over hebben. Niet dat er niets te schrijven valt, er is altijd wel iets gebeurd of er staat iets te gebeuren. Maar je moet wel keuzes maken. Het onderwerp moet actueel zijn, maar er moet ook voldoende over bekend zijn om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Soms kies ik voor even wachten tot volgende week. Zoals natuurlijk de hele discussie over de opvang van asielzoekers. We lezen in de media dat het aantal volgend jaar behoorlijk zal toenemen. Ook dit jaar waren er meer dan voorzien. Dat geeft steeds meer problemen. Ook in Lonneker loopt die discussie natuurlijk. De opvang in het NLM gebouw bij de vliegbasis is verlengd in verband met een uitbraak van schurft. Denk nu niet dat schurft iets exclusiefs is voor asielzoekers. Ook menig studentenhuis in Nederland heeft er mee te kampen. Het is meer het gebrek aan hygiëne in algemene zin. Maar ik wil het niet hebben over schurft maar over asielopvang. Een stevige discussie in de gemeenteraad van Enschede hoe het verder moet met de opvang in Enschede. Recente toezeggingen van de burgemeester aan Lonneker dat er na deze groep voorlopig geen asielzoekers meer in Lonneker geplaatst zullen worden. Kan dat stand houden? De Dorpsraad van Lonneker is geen politieke beweging maar een stichting die tot taak heeft het verbeteren van leefbaarheid, woonklimaat en welzijn van het dorp Lonneker en omstreken. De samenstelling van de Dorpsraad is zeer divers en de discussie is soms stevig over de koers mbt sommige onderwerpen, zoals asielopvang. Hoe vind je de balans als dorp tussen medemenselijkheid en het persoonlijk belang en leefbaarheid? Het is belangrijk je bij de feiten te houden. Dat wil zeggen dat je echte problemen niet moet bagatelliseren maar je ook niet moet laten meeslepen door onderbuikgevoelens. Het woord is eerst aan de gemeenteraad maar misschien is er al meer duidelijkheid als u dit leest, want ik loop altijd vijf dagen achter de actualiteit aan.

Nog zo’n item over leefbaarheid maar dan van een heel andere orde. Deelscooters en deelfietsen. Het is een explosieve ontwikkeling ook in Lonneker. Op meerdere plekken in het dorp staan de vrolijk gekleurde tweewielers te wachten op de volgende klant. Soms keurig geparkeerd, maar te vaak haastig ergens neergekwakt, de doorgang op het trottoir versperrend of dwars voor zitbankjes op een mooie plek in het dorp. Regulering op korte termijn is gewenst. De gemeente is er mee bezig om hubs te creëren waar ze geplaatst moeten worden. De Dorpsraad zal samen met bewoners meedenken over de meest geschikte plekken in het dorp.

De Dorpsraad Lonneker is een formeel erkende dorps- of wijkraad. Dat betekent dat de gemeente verplicht is advies te vragen aan de Dorpsraad over allerlei onderwerpen, zoals ook bestemmingsplannen. Recent werd de Dorpsraad gevraagd te adviseren over de verruiming van het bestemmingsplan voor Vliegveld Twente Noord, ook bekend als Technology Base Twente. Verruiming om ook productie van producten toe te staan en niet alleen de ontwikkeling daarvan. De Dorpsraad heeft positief geadviseerd. Nu nog medewerkers zien te vinden die kunnen gaan produceren. Wijziging van bestemmingsplannen is vaak complex. Je moet met heel veel factoren rekening houden. Met name direct omwonenden zijn vaak niet blij met nieuwe ontwikkelingen, zeker niet als hun persoonlijk belang in het geding is. Voor de Dorpsraad is het dan zaak een afweging te maken tussen het algemeen belang en het persoonlijk belang, maar wat nog belangrijker is, heel goed te kijken of de gemeente de regels en procedures juist toepast. Want de overheid moet mensen in gelijke omstandigheden altijd gelijk behandelen.

De Lonneker Droadneagel:
Aan wie wordt die uitgereikt op 8 januari? De eerste nominaties zijn al binnen. Tot 7 december kunnen nominaties met onderbouwing worden ingediend bij de Dorpsraad. info@dorpsraadlonneker.nl, maar een briefje in de bus van het Dorpshuis mag ook natuurlijk.

Lonneker 2030:
We zien elkaar as vrijdag 11 november om 19.30 uur in het Dorpshuis om met elkaar de toekomst van ons mooie dorp verder vorm te geven.
 
Goodgoan
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website