Berichten uit de Dorpsraad van 5 mei 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 5 mei 2023
Lintjesregen
“Mijn jas bij u afgeven? Waarom zou ik mijn jas bij u afgeven? Ik kom alleen een nieuwe identiteitskaart ophalen” Aldus Jaap Huisman op woensdagmorgen 26 april in het stadhuis van Enschede. Hij moest een nieuwe identiteitskaart ophalen en ze hadden het zo geregeld dat hij die kaart moest ophalen in het stadhuis in plaats van in het Stadskantoor. De echte reden van zijn komst naar het stadhuis was dat Jaap die morgen een lintje zou krijgen. Echt nietsvermoedend was hij naar het stadhuis getogen voor z’n nieuwe ID. Pas toen hij de trap op moest begon het te dagen. Gerrit Pots echter, de andere gedecoreerde uit Lonneker had het al eerder door dat er iets stond te gebeuren. Jaap Huisman en Gerrit Pots, beiden uit Lonneker en benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Elf gedecoreerden in de gemeente Enschede, waarvan twee uit Lonneker. Dat zegt veel over Lonneker. Jaap vanwege zijn inzet voor de IJsclub, de Wielervereniging, de Gymvereniging en de Dorpsraad en vrijwilligerswerk voor kinderen en Gerrit voor veertig jaar inzet voor de Agrarische Buurtkring Lonneker en tientallen jaren beheerder en manusje van alles van het Dorpshuis. Proficiat heren.

Asiel
Volgende hoofdstuk. De staatssecretaris heeft zoals te verwachten viel een deel van de voorwaarden voor een AZC in Enschede afgewezen. Het woord is nu opnieuw aan de gemeenteraad. Het is niet te hopen dat het “Take it or leave it” door de gemeenteraad letterlijk genomen wordt, want dan kan het Rijk en COA zelf in onderhandeling met grond- en gebouweneigenaren en geeft de gemeente een deel van haar zeggenschap weg. Laten we hopen dat het verantwoordelijkheidsgevoel zwaarder weegt dan het populariteitsdenken. Politiek bedrijven betekent ook dat er soms minder leuke besluiten genomen moeten worden. Hopelijk komt er voor de zomervakantie duidelijkheid over een locatie.

Eenzaamheid
Zoals studenten van Saxion ons helpen bij het in beeld brengen van de belangrijkste thema’s voor Lonneker 2030, zo helpen ze Lonneker ook bij het thema Eenzaamheid. Veronique en Cis van de Dorpsraad krijgen zo goede hulp, onder aansturing van Richard Evering, PhD Saxion Hoofddocent Living Technology en onderzoeker Technology, Health & Care.

Samenvatting wijkscan Lonneker uitgevoerd maart 2023
Vijf tweedejaars studenten van de hbo-opleiding verpleegkunde aan hogeschool Saxion vormen samen wijkteam Lonneker en hebben vanuit die hoedanigheid een wijkscan uitgevoerd. Voor het opstellen van de wijkscan zijn bewoners van Lonneker bevraagd en is een literatuurverkenning uitgevoerd. Samengevat zijn daaruit de volgende bevindingen naar voren gekomen:
  • Lonneker is aan het vergrijzen, relatief veel bewoners zijn ouder dan 65 jaar,
  • Relatief veel Lonnekernaren hebben te maken met overgewicht, en ongeveer de helft doet niet aan sport,
  • Bewoners geven aan dat er voornamelijk onder ouderen sprake is van eenzaamheid.
Op basis van de wijkscan is geconcludeerd dat er meer aandacht besteed moet worden aan kennisoverdracht omtrent gezonde leefstijl en overgewicht, het aanzetten tot lichamelijke bewegen, en er aandacht moet zijn voor eenzaamheid. Het doel hiervan is om zo de eenzaamheid en overgewicht van de bewoners van Lonneker te verminderen.

Daarnaast is de groep studenten op 20 april op bezoek geweest bij de eetsoos in het Dorpshuis. Uit eerste hand kan ik u mededelen dat het een zeer geslaagde middag was. Er hebben geanimeerde gesprekken plaats gevonden en er is een hoop informatie opgehaald.
Voor alle informatie kunt u hier het gehele verslag (plus infographic) dat is opgesteld door studenten-wijkteam Lonneker, hier downloaden.

Vandalisme
De Vandalen was een Germaanse stam, die in de 5e eeuw N.C. de Rijn overstak en al plunderend zich een weg baande door Duitsland, Frankrijk en Spanje tot in Portugal. Later staken ze zelfs de Middellandse Zee over naar Noord Afrika. Kennelijk zijn er toen een paar in het gebied van Lonneker achtergebleven want in de voorjaarsvakantie was het helaas weer raak met vandalisme. Na een verijdelde poging dankzij de oplettendheid van de BSO medewerkers om de boomhut op de Speelbölt  in brand te steken is het de vandalen helaas wel gelukt het spandoek aan de Dorpsstraat met de prachtige tekening van de Speelbölt in de fik te steken. Het kunstgrasveld liep daarbij ook lichte schade op. Niet alleen de vandalen zelf zijn debet aan de schade, maar ook volwassenen die grof vuil naast de containers zetten bij het milieupunt achter de muziekkoepel treft blaam. De jeugd heeft kennelijk brandbare materialen vanaf het milieupunt meegenomen naar de Speelbölt. Waart oe!
Aansprekende activiteiten voor die leeftijdsgroep in vakantietijd kan mogelijk dit soort gedrag voorkomen. We zullen samen met de Jeugddorpsraad eens kijken wat er mogelijk is.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website