Berichten uit de Dorpsraad van 8 april 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 8 april 2022
Het experiment is geslaagd. De voorjaarsreceptie van de Dorpsraad op zondagmorgen 3 april op het Dorpsplein voor de Muziekkoepel was gezellig. Er waren zo’n 60 mensen op af gekomen. Niet gek voor een eerste keer. Onder de vrolijke klanken van Excelsior en een koud zonnetje genoten de mensen van koffie, thee, warme chocolademelk of Glühwein. Een sfeervol begin was gereserveerd voor onze Stadsdichter Dick Schlüter met zijn prachtige gedicht over Lonneker. Lees het nog maar eens na.
 

Daarna lekker bijpraten en meningen uitwisselen over de toekomst van het dorp. Het kon allemaal. Dorpsraad tevreden, Excelsior tevreden, bezoekers tevreden, wat wil een mens nog meer. We hopen op meer bezoekers volgend jaar en dan wordt het ook een echte Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2023. Noteer de datum maar vast. Net als nu een uurtje bij elkaar op het Dorpsplein. Korte speech van de voorzitter, bekendmaking van de ontvanger van de Lonneker Droadneagel. One moment of fame voor de voorzitter van de Jeugddorpsraad, even napraten en dat is het. Actief en dynamisch. En dat voor een groep oudjes, zoals de voorzitter van de Jeugddorpsraad later opmerkte. Er werd stilgestaan bij de voortgang van het Dorpsverkeersplan en de toekomstige ontwikkelingen met wonen en bouwen in Lonneker, de Kerk, het Dorpshuis, het buitengebied.
 

De ontvangers van de Lonneker Droadneagel over 2020 en 2021 konden eindelijk publiekelijk in het zonnetje worden gezet. Voor de postuum verleende Droadneagel aan Bert Wering nam zijn weduwe Resi Wering bloemen in ontvangst en Hilbrand Reinders stond nogmaals in het spotlicht namens het fantastische team van de Spar/Aveleijn. Blije gezichten alom. Afsluitend een groot woord van dank aan de zeer ruime vertegenwoordiging van de gemeente Enschede. Onze nieuwe burgemeester Roelof Bleker kwam op de fiets, onze “eigen” wethouder Jeroen Diepemaat kwam met vrouw en kinderen, maar ook Inge Stegeman, de stadsdeelmanager, met haar peuter op de arm en de nieuwe wijkregisseur Nick te Brake, allemaal act de présence; chapeau! Lonneker wordt niet vergeten door grote broer Enschede.

Het Dorpsverkeersplan begint de finish te naderen. Op maandagavond 4 april is de werkgroep voor de laatste keer bij elkaar geweest. Alle voorgestelde 25 maatregelen zijn in groepjes per deelgebied nog eens onder het vergrootglas gelegd en dat heeft hier en daar tot aanpassingen geleid. De verschillen zitten nu nog vooral in de details en de precieze uitvoering ter plekke. Bij die uitvoering zullen direct aanwonenden van een maatregel de komende twee jaren actief worden betrokken. Tevredenheid bij het merendeel van de deelnemers. Teleurstelling bij een aantal minderheden, die hun ideeën onvoldoende terug zagen. Er is in ieder geval heel veel energie gestoken in het traject door het grootste deel van het dorp. De betrokkenheid was enorm. De voorlopig geraamde kosten voor de uitvoering van alles bedragen ruim 750.000 euro. Dat is buiten de kosten van de rode loper F35 om. Daarvoor is er een aparte begroting. Niet alles is nu echt opgelost. Het Dorpsplein blijft punt van discussie. Minder auto’s over het plein: eens, lagere snelheden: eens, minder parkeren: eens. Plein helemaal afsluiten: niet eens, helemaal niet meer parkeren: niet eens. Meer ruimte voor voetganger en recreatief gebruik: eens. De uitkomsten van de laatste vergadering worden eerst teruggekoppeld naar de werkgroep en als die het eens zijn over de tekst, komt ie op de website van de gemeente Enschede en de dorpsraad. Dan kunt u er eens rustig naar kijken. De opzet is om het plan voor te leggen aan de nieuwe Stadsdeelcommissie Noord, die binnenkort wordt samengesteld. Dan komt het op de agenda van de Stadsdeelcommisie op dinsdag 24 mei 2022. Wordt vervolgd.

Als u nog een activiteit wilt uitvoeren dit jaar waar geld voor nodig is, dan is nu het moment om dat aan te vragen via het Dorpsbudget Lonneker. Kijk op deze pagina hoe dat moet.

Binnenkort in het dorpsblad aandacht voor Lonneker 2030-2035; de Kerkenvisie van de gemeente Enschede, duurzaamheid en Lönneker Laandleamn.

Goodgoan
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
Share our website