Berichten uit de Dorpsraad van vrijdag 15 april 2022

Schoolvakanties. Ze komen er weer aan. Van 23 april t/m 8 mei zijn de scholen gesloten. Kinderen blij. Ouders met vakantieplannen voor een paar daagjes weg of gewoon gezellig thuis en spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Geen echte coronazorgen meer. Heerlijk. Maar toch wel die ellende van Oekraïne en het zoeken van geschikte opvanglocaties voor vluchtelingen ook in Enschede. Maar ik had het over de schoolvakanties. Dan zijn de bezorgers van het dorpsblad ook met vakantie. Dus de komende veertien dagen geen dorpsblad. Snel dan maar de laatste nieuwtjes. Lonneker 2030-2035. Welke kant gaan we op? Woningen bouwen in Lonneker? Zo ja, waar dan. Denk aan onze groene long tussen Enschede en Lonneker, waar de gemeente Enschede door de aanwijzing van een reservelocatie voor een woonwagenkamp aan de Brandemaatweg toch aan gaat knabbelen. De dorpsraad heeft daarover met de gemeente gesproken. Het is weer zo’n typisch geval van, we doen het niet, tenzij……..Wat is het geval? Het gebied ruwweg ten noorden van de Vanekerstraat incl. het grootste deel van het dorp Lonneker ligt volgens de visie buitengebied in de recreatiecirkel rond Enschede, waar in principe geen nieuwe bewoning komt tenzij het een bijzondere doelgroep is. Woonwagenbewoners zijn dus een bijzondere doelgroep waar zo’n uitzondering voor gemaakt zou kunnen worden. Maar zegt de gemeente, waarschijnlijk is de locatie aan de Brandemaatweg in de toekomst helemaal niet nodig, omdat de locatie aan de Kwinkelerweg bij Boekelo het meest geschikt is en er over enige jaren weer ruimte komt op het grote woonwagenkamp Sleutelkamp bij Dolphia. Hopelijk dus een storm in een glas water. Wel zal de Dorpsraad gebruik maken van haar spreekrecht in de Stadsdeelcommissie Noord van 24 mei om haar stadpunt duidelijk te maken. We hebben niets tegen woonwagenbewoners maar wel tegen bewoning op die locatie.
 
De Speelbölt begint duidelijk vorm te krijgen. Aannemer Vije ligt keurig op schema. Er kwam een verontruste brief van een ouder dat er teveel bomen zouden verdwijnen. Daardoor zou er teveel direct schadelijk zonlicht op het speelterrein komen en dat is niet gezond ivm verhoogd risico op huidkanker. Dus heeft het bouwteam besloten twee grote bomen waarvoor al een kapvergunning was aangevraagd, deze toch te laten staan en ze in te passen in de speelomgeving. Voortschrijdend inzicht heet zoiets. Wel is het belangrijk dat er voldoende zonlicht op het speelterrein valt, ivm algengroei op de speeltoestellen. Die balans lijkt nu wel aanwezig. Het bouwteam heeft daarover ook contact met het IKC Lonneker. Houd vooral de datum van donderdag 12 mei in de gaten. Dan gaan de scholen een sponsorloop houden om het ontbrekende deel van de financiën voor de Speelbölt bij elkaar te lopen. Stel de kinderen niet teleur. Alleen de zon gaat voor niets op. De kinderen kunnen al oefenen voor de sponsorloop op zondag 24 april tijdens de Enschede Marathon. Om 10 uur  ’s morgens start op het Dorpsplein de Kidsrun Lonneker. Cliënten van het Bouwhuis doen mee aan hun G-run en daarna lopen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hun 500 meter en direct daarna de grote kinderen een hele kilometer. Voor alle kinderen die meedoen is er weer de enige echte Marathonmedaille, een flesje water en een knijpfruit. Kom dr bij.
 
Even terug naar Lonneker 2030-2035. De gemeente sleutelt aan de omgevingsvisie voor Enschede. Daarin wordt op hoofdlijnen vastgesteld waar bv in de toekomst gebouwd gaat worden en waar niet. De gemeente vraagt via de Dorpsraad aan het dorp Lonneker wat de wensen zijn mbt eventuele woningbouw. Er zijn al particuliere initiatieven voor bv een “knarrenhof”  (seniorenwoningen) maar locaties zijn niet duidelijk. Dus Lonneker, wat willen wij? Het is wel duidelijk wat we niet willen: niet bouwen tussen Enschede-Noord en Lonneker, maar waar dan wel en hoeveel? Die vraag en andere vragen gaan we binnenkort aan u voorleggen.
 
Ik sluit voor vandaag en voor deze maand af met Lönneker Laandleamn. Loop op zaterdagmiddag 21 mei eens binnen bij de melkveehouderij van de familie Strootman aan de Vargershuizenweg. Praat eens mee over de toekomst van de melkveehouders en andere agrariërs. Hoe kunnen veranderingen worden doorgevoerd de komende jaren waar overeenstemming over mogelijk is? Dat is niet makkelijk. Kijk hier voor de uitnodiging voor die middag.
 

Hopelijk heeft het Paasvuur aan de Linderesweg mooi gebrand, waren de Paasfeesten in Lonneker geslaagd en wordt de Braderie net zo druk en gezellig als in het verleden. Tot in mei.
 
Goodgoan
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker


De prachtige luchtfoto van het Lonneker Paasvuur is van Clemens Hardeman
 
Share our website