Berichten uit de Dorpsraad van vrijdag 27 januari 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van vrijdag 27 januari 2023
Lonneker 2030
De voorbereidingsgroep voor de volgende bijeenkomst, die medio maart zal plaatsvinden, is op 24 januari in het Dorpshuis bij elkaar geweest. De dertien mannen, ja er kwamen helaas alleen mannen, hebben de vijf hoofdpunten, die op 11 november waren gekozen, verder inhoudelijk uitgewerkt. Dames, meisjes, vrouwen, waar waren jullie, nu het dorp jullie nodig heeft? De toekomst van Lonneker is geen mannenaangelegenheid. De tijd dat vrouwen één recht hadden en dat was het aanrecht, ligt al een eeuw achter ons. Kom op zeg, zorg voor een goede balans in de vertegenwoordiging in het dorp. Zo, ik heb mijn hart even gelucht.
Die vijf hoofdpunten waren ten eerste een shockeffect teweeg brengen, waardoor mensen als vanzelf gaan meepraten in maart. Misschien was het shockeffect wel het massaal wegblijven van de dames, waardoor de mannen aan het denken komen, hoe het komt dat de dames afwezig waren. De voorbereidingsgroep vond wel, dat je mensen niet voor de gek moet houden maar je bij de feitelijke ontwikkelingen moet houden. Beetje KWW denk ik.
Ten tweede een sneeuwbaleffect teweeg brengen in maart. Iedereen neemt iemand mee, die mogelijk anders over de toekomst van Lonneker denkt dan jijzelf. Dus iemand van een andere generatie, ander geslacht, andere mening. Heel interessant.
Ten derde de scholen, verenigingen en bedrijven actief gaan inzetten. Dit wordt verder uitgewerkt. Er zijn concrete ideeën, waarvan binnenkort meer info.
Het vierde punt is gericht op jongeren, influencers zoeken en inzetten, die zich hopelijk op Lonneker 2030 gaan storten.
Als vijfde punt het inzetten en koppelen van bestaande app-groepen. Dit wordt nu ook verder concreet uitgewerkt.
Volgende week meer inhoudelijke informatie over de voortgang.

Asielzoekers
De discussie in de Stedelijke commissie Sociaal van de gemeenteraad op maandag 23 januari week eigenlijk niet af van de standpunten uit de gemeenteraadsvergadering uit december 2022. Eén van de Noabers van het vliegveld was 23 januari de enige inspreker en hij hield een duidelijk pleidooi voor een goede spreiding van de toekomstige groep die naar Enschede komt en Lonneker voorlopig te ontzien. Er lijkt trouwens een meerderheid in de Raad te zijn om ipv asielzoekers meer statushouders te huisvesten in Enschede iom de andere gemeenten in Twente. Deze statushouders hebben dan wel recht op een woning trouwens. Afwachten wat de uitkomst wordt in de discussies de komende twee maanden.

Herenboeren
Een delegatie uit Lonneker heeft op maandag 23 januari een overleg gehad met een bestuurslid van Herenboeren Enschede-Noord. Dat is het initiatief aan de noordkant van het vliegveld waar ik het vorige week over had. Het is een initiatief in prille vorm. Er moet nog heel veel worden uitgezocht wat de mogelijkheden zijn. De hoeveelheid grond die ter beschikking is, is bv niet voldoende. Daarnaast zijn er ook kleinere initiatieven in Lonneker naast Herenboeren, waarbij in samenwerking tussen bewoners en agrariërs de mogelijkheden voor tuinbouw en akkerbouw worden onderzocht. Mogelijk dat op korte termijn over een concrete casus in overleg met betrokkenen meer info kan worden gegeven.

Eenzaamheid: Voor geïnteresseerden in dit thema houdt de datum van 15 februari in de gaten. Bijeenkomst in het Dorpshuis. Voor contact info@dorpsraadlonneker.nl

Moderne vooruitgang
Een toch wel hilarische afsluiting deze week. Gericht op Lonneker 2030 is de Dorpsraad ook bezig met innovaties. Meer aandacht voor moderne media, meer aandacht voor de jeugd. Mij triggerde ook de nieuwe software die recent onder de noemer A.I. (Artificial Intelligence oftewel Kunstmatige Intelligentie) beschikbaar is gekomen onder de naam Chat GPT. Je voert de app met een paar steekwoorden of een vraag en binnen een paar seconden krijg je een compleet stukje tekst over dat onderwerp. Studenten en scholieren maken er al druk gebruik van. Docenten houden hun hart vast, want de app produceert complete werkstukken, niet door de studenten geschreven maar door de tekstrobot. Dat leek mij ook wel handig voor Lonneker 2030. Dus ik stelde de app de volgende vraag: “Wat is de toekomst van Lonneker”?
Het antwoord kwam inderdaad binnen twee seconden en luidde letterlijk:
“In de toekomst zal Lonneker zeker blijven groeien. Er zullen meer mensen rondlopen met een Lonneker insteek, zodat het product zich zeker zal kunnen behouden in de markt. Ook zal Lonneker zich steeds meer gaan diversificeren; er zullen meer producten verschijnen, zoals sneeuwscooters en cross-country ski’s”
Ik denk dat we de toekomst van Lonneker voorlopig nog niet aan de robot kunnen overlaten maar dat we zelf aan de bak moeten. Tot ziens in maart bij Lonneker 2030.
 
Goodgoan
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website