Berichten uit de Dorpsraad van vrijdag 6 mei 2022

Op donderdag 4 mei om 20 uur hadden zich een kleine honderd mensen verzameld op het kerkhof in Lonneker om samen met VKL kransen te leggen ter nagedachtenis aan hen die gevallen zijn in WOII en daarna. De bijna voltallige dorpsraad was daarbij ook aanwezig. In de twee minuten stilte dacht ik niet alleen aan degenen die gevallen zijn maar ook aan diegenen die op dit moment vallen in Oekraïne. Waarom grijpen die mannen (het zijn bijna altijd mannen) naar geweld om hun ideeën, tegen de wil van anderen te verwezenlijken? Het blijft mij verbazen.
 
De meivakantie werd door het inbrekersgilde benut om Lonneker met een bezoek te vereren. Nou ja, vereren... Liever kwijt dan rijk. Aan de noordkant van het dorp Dorpstraat, Oldenzaalsestraat, Wegmanstraat werden al drie huishoudens onaangenaam verrast bij thuiskomst. De werkwijze lijkt een beetje identiek. “Men” houdt de woning in de gaten om zeker te zijn dat er niemand thuis is, gaat naar binnen, doet de gordijnen dicht en neemt mee wat van waarde is. Wijkagent Jurgen Schepers vertelde dat er op het terrein van de UT al meer dan twintig van dit soort gevallen waren geweest. Hoewel er natuurlijk door de politie naar de daders wordt gezocht is voorkomen beter dan genezen. Stel de buren op de hoogte als u een paar dagen weg bent. Let op onbekenden die kennelijk doelloos rondhangen in de buurt. Maak een fotootje van dergelijke personen indien mogelijk en overhandig die aan de wijkagent. Dat mag ook via de Dorpsraad. Wij hebben een heel korte lijn. Voorkomen is beter dan genezen.
 
De gemeente Enschede is bezig met de Omgevingsvisie en Lonneker dus ook.
In de omgevingsvisie voor Enschede beschrijven we hoe we de toekomst van de stad en het buitengebied voor ons zien. Het gaat over de fysieke leefomgeving: datgene wat je ziet, hoort en ruikt. Denk aan gebouwen, wegen, parken, lucht, bodem, water, bossen en dergelijke. En als inwoner van Lonneker kunt u hierover meedenken!
De omgevingsvisie geeft antwoord op twee vragen:
Wat gaan we doen om Enschede nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken.
Hoe beschermen, behouden en beheren we de bestaande leefomgeving met haar specifieke kwaliteiten.
In de omgevingsvisie wordt ook op hoofdlijnen vastgelegd waar er in de toekomst gebouwd gaat worden in de gemeente Enschede en hoe het buitengebied verder wordt ontwikkeld. Waar moet natuur echt natuur blijven en waar komt ruimte voor recreatie? In het gesprek medio april van de Dorpsraad met de verantwoordelijken van Stadsdeel Noord van de gemeente werd duidelijk dat als Lonneker invloed wil hebben op dat wordingsproces we in actie moeten komen. Aan de voorkant hebben we het meest invloed. In de lijn van het traject Lonneker 2030-2035 willen we die Omgevingsvisie en wat dat betekent voor Lonneker bespreken met u in een openbare vergadering op woensdagavond 1 juni in het Dorpshuis. Het gaat daarbij vooral om goede ideeën en de richting die we op willen. De peilstok erin steken zoals dat heet. Volgende week meer hierover.
 
Het Dorpsverkeersplan: Op donderdag 5 mei stond er een mooi overzichtsartikel in Tubantia van Richard ter Avest van Bureau Goudappel over het Dorpsverkeersplan. Hoofdoel van het plan is de veiligheid en leefbaarheid in Lonneker verbeteren. De Dorpsraad heeft zoveel mogelijk het proces en de procedure gevolgd. Was de werkgroep een goede afspiegeling van de bewoners van Lonneker? Heeft iedereen de kans gehad zijn of haar mening naar voren te brengen. Zijn alle ingebrachte argumenten voldoende gewogen? Staat het algemeen belang op de eerste plaats, zonder dat individuele belangen worden verwaarloosd? De keuzes heeft de dorpsraad zoveel mogelijk overgelaten aan het dorp zelf. Het is onmogelijk gebleken iedereen tevreden te stellen. Dat was ook niet verwacht vooraf. Individuele belangen staan soms teveel haaks op elkaar om een compromis te vinden. Daarom zijn er soms ook knopen doorgehakt door de werkgroep. Over het Dorpsplein zijn we nog niet helemaal uitgepraat. Er worden wat verbeteringen voorgesteld maar misschien moet er wel meer gebeuren. Maar wat precies, daar lopen de meningen sterk over uiteen. Op dinsdagavond 24 mei is de presentatie van het plan aan de Stadsdeelcommissie Noord van de gemeenteraad. Dat is een openbare vergadering. Mogelijk dat deze vergadering in Lonneker wordt gehouden. Volgende week meer.
 

De Speelbölt Lonneker nadert haar voltooiing. Op 31 mei is de oplevering en kort voor het begin van de zomervakantie voor de scholen begin juli is de feestelijke opening. Het kunstgrasveld, hoewel nog niet helemaal klaar, wordt nu al volop gebruikt. Aan de afwatering en riolering wordt volop gewerkt. De Dorpsstraat noord was helemaal afgesloten. De speeltoestellen, die door de vrijwilligers zijn schoongemaakt en opgeknapt worden teruggeplaatst. De beplanting wordt aangelegd deze maand. Voor degenen die het nog niet hebben gezien, loop of fiets er eens langs.
 

 
Lönneker Laandleamn: Het concept van het bidbook is bijna klaar. Belangrijke doelstelling naast het uitvoeren van concrete projecten is het meer en beter in gesprek komen met elkaar. Die 'men', dat zijn de boeren, de burgers en de buitenlui. Maak eens gebruik van die mogelijkheid te gaan praten met elkaar op zaterdagmiddag 21 mei tussen 14 en 16 uur bij boer Strootman aan de Vargershuizenweg. Ook deze gesprekken houden weer nauw verband met de Omgevingsvisie van Enschede.
Hopelijk tot ziens bij Strootman.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website