Dorpsverkeersplan

Het Dorpsverkeersplan.
De dorpsraad heeft met de gemeente afgesproken dat we alle verkeersproblemen in en rond Lonneker gaan inventariseren. Die info wordt grotendeels de input voor de werkgroep die zich op korte termijn gaat bezighouden met het dorpsverkeersplan. Dus al die mensen die al eerder in Lonneker verkeersproblemen hebben aangekaart, schrijf het nog eens op en zet het onder elkaar en stuur het naar de dorpsraad. Dat gaat dus vooral over sluipverkeer, teveel (vracht)verkeer, te hard rijden, parkeeroverlast, gevaarlijke oversteekpunten voor fietsers, met andere woorden over alle verkeerssituaties die verbetering behoeven.
We zullen ook via e-mail alle bij ons bekende contactpersonen aanschrijven en dezelfde oproep ook doen via Facebook en website. Stuur het dus naar:  info@dorpsraadlonneker.nl  of
Dorpsraad, Dorpsstraat 98, 7524CK Enschede of stop het gewoon bij het Dorpshuis in de bus.
 
Share our website