Enquete Dorpsverkeersplan Lonneker voor 25 mei invullen !!

Enquête Dorpsverkeersplan Lonneker
Tot 25 mei heeft u de gelegenheid de enquête voor het Dorpsverkeersplan Lonneker in te vullen. De enquête waaruit helemaal duidelijk moet worden met welke verkeersproblemen Lonneker te kampen heeft. Hoe meer mensen meedoen hoe meer gegevens ter beschikking komen. Bureau Goudappel heeft van de gemeente Enschede opdracht gekregen een gedegen analyse te maken en daarna samen met de ingestelde werkgroep uit het dorp met voorstellen te komen voor oplossingen. De komende maanden zal aan die oplossingen gewerkt worden en de keuzes zullen aan het dorp worden voorgelegd.
Invullen van de enquête kan via:

Share our website