Start werkgroep F35 alternatief traject

Werkgroep Fietssnelweg F35:
Het gaat beginnen. We gaan beginnen. Er is een werkgroep samengesteld, die één of meer alternatieven moet aandragen ipv de variant voor de F35 die nu voorgesteld is. Dinsdagavond 17 november is de eerste videoconferentie van deze werkgroep. Volgende week kan ik u dus berichten wat de eerste bijeenkomst heeft opgeleverd. De omvang van de werkgroep moest beperkt blijven anders is het geen werkgroep maar een onwerkbaargroep. Toch is de werkgroep nog behoorlijk van omvang. Het voorzitterschap is in handen van het communicatiebureau SIR.  Namens het dorp Lonneker nemen deel Mirco Bergink van cafe Sprakel namens de ondernemers, Cindy Huisman met vervanger Karen Besselink namens bewoners Oldenzaalsestraat en Nieuwedijk en mountainbikepad buiten Lonneker, Suzan Veldhuis met vervanger Raymond Bartelink namens bewoners Oldenzaalsestraat binnen Lonneker en twee leden van de Dorpsraad Matthie Kroezen en Robert Reijnders. Mogelijk wordt er nog een onafhankelijk persoon uit Lonneker aan toegevoegd. Verder iemand van Natuur en Milieu en van de Fietsersbond en enkele experts van provincie en gemeente. In totaal 14 à 15 personen. Omdat tegelijkertijd de invloed van de F35 op het overige verkeer in Lonneker bekeken moet worden komt er een kleinere werkgroep die deze effecten beoordeelt.

Klik hieronder om het participatieplan te lezen:
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/2139/files/Participatieaanpak_Rode_Loper_F35_Lonneker.pdf
Share our website