Werkgroep Dorpsverkeersplan Lonneker

  • Home
  • Nieuws
  • Werkgroep Dorpsverkeersplan Lonneker
Berichten uit de Dorpsraad van 24 september 2021
Het Dorpsverkeersplan Lonneker
Het begint spannend te worden. Het was donderdagavond 23 september een goed bezochte avond zoals u op de foto kunt zien. Ruim 20 mensen bogen zich over de grote kaarten van het dorp met daarop allerlei eerder geopperde en ingetekende voorstellen en ideeën om nader te bekijken en te bediscussiëren. Richard ter Avest en zijn mensen van bureau Goudappel hadden in de zomervakantie een hoop werk verzet met het doorrekenen van allerlei modellen. Op basis van die modellen kun je met een grote mate van waarschijnlijkheid berekenen wat de effecten zijn van verschillende maatregelen op het verkeer in Lonneker. Dat leverde toch wel min of meer verrassende uitkomsten op. Als je weinig maatregelen neemt zal de reductie van verkeer in Lonneker vrij gering zijn. Met weinig maatregelen bedoel ik dan, extra snelheidsremmers in de Voortsweg, de Lonneker Molenweg, de Bergweg, de Scholten Reimerstraat en in de Dorpsstraat, zowel zuid als noord. Daarnaast het instellen van éénrichtingsverkeer in het rondje rond café Sprakel over het stukje Voortsweg en de Spölminkweg en het weren van vrachtverkeer dat niet de bestemming Lonneker heeft. Dat was tevens variant 1 uit de werkgroep. Variant 2 betrok ook de verkeersstromen verder buiten het dorp bij de oplossingen en dan met name een intensiever gebruik van de Oude Deventerweg. Deze maatregelen samen leveren een reductie op van ongeveer 15% tov het huidige verkeer door Lonneker, afhankelijk van de wijze van uitvoering van de maatregelen. Dit geringe resultaat zette de meeste mensen van de werkgroep toch aan het denken of er niet meer nodig is. Meer is variant 3. Daarbij wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld over beide delen van de Dorpsstraat. Deze 3e variant leverde vervolgens goede discussies op aan alle tafels en men kwam met nog verder gaande voorstellen. Bv het bij de Lonnekerschool afsluiten van de Dorpsstraat voor motorvoertuigen en het instellen van éénrichtingsverkeer over de Scholten Reimerstraat. Dit soort maatregelen brengt wel een forse vermindering met zich mee van verkeer door Lonneker. Maar het heeft ook consequenties voor andere straten in Lonneker. De Demmerskamp bv en ook delen van de Dorpsstraat zullen nog maar vanuit één richting bereikbaar zijn. Deze voorstellen zullen door bureau Goudappel worden doorgerekend in een variant 4 en 5 en misschien zelfs 6. Er worden waarschijnlijk twee extra werkgroep bijeenkomsten gepland. Daarbij worden ook bewoners van de straten waarvoor de extra varianten consequenties heeft betrokken. Voor de werkgroep is inmiddels wel duidelijk dat aanzienlijk minder verkeer door Lonneker, zonder dat het consequenties heeft, niet mogelijk is. Duidelijk is ook dat landbouwverkeer wel van oost naar west door Lonneker moet kunnen rijden. Die hebben geen alternatief. Ik noemde eerder ook de Oude Deventerweg. Meerdere tafels deden het voorstel de Oude Deventerweg rechtdoor te trekken in westelijke richting naar de Weerseloseweg. Dan worden de Snellenweg, de Vergertweg en de Vliegveldweg en ook het dorp zelf verder ontlast. Het grote voordeel van doortrekken is dat er niemand woont die last heeft van zo’n weg en dat er eindelijk een goede oost/west verbinding is tussen Oldenzaalsestraat en Weerseloseweg. Eerder noemde ik al het weren van vrachtverkeer uit Lonneker dat niet de bestemming Lonneker heeft. Daarvoor zijn inrijverboden en aanpassing van navigatiesystemen nodig. De verkeerstellingen met camera’s zullen komende maand nog veel meer informatie opleveren. Hoewel het de bedoeling was die tellingen in september te doen, bleek dat het vergunning-technisch toch een paar weken meer in beslag nam, zodat er nu in oktober geteld gaat worden. De meeste werkgroepleden waren wel zo realistisch te snappen dat mogelijk niet alle maatregelen op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Maar het is wel belangrijk nu al vast te leggen welke doelen er binnen enkele jaren bereikt moeten zijn.
Al met al een zeer nuttige avond met veel nieuwe inzichten en veel om over na te denken en binnenkort over verder te praten.
Dinsdagavond 5 oktober zal in de Stadsdeelcommissie Noord zowel het Dorpsverkeersplan als de Rode Loper F35 op de agenda staan. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis en is openbaar. Gezien de beperkte mogelijkheden voor publiek is aanmelding vooraf wel noodzakelijk. Het is de bedoeling dat in die week ook de definitieve keuze voor het tracé van de F35 wordt gemaakt.

Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website