Nieuwjaarsreceptie 2019

Aan de hand van de aantekeningen van de Voorzitter hierbij een (zeer) beknopt verslag van wat er besproken is tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

1. Woord van welkom Gelukkig en gezond 2019 

2. Eerst gaan we eens horen wat de voorzitter van de Jeugddorpsraad te melden heeft: Skip. Aan de hand van wat vragen vertelt Skip over de bijenhotels die de Jeugddorpsraad wil plaatsen bij de Lonneker weiden en langs fiets- en wandelpaden. Ook is Skip heel tevreden over de elektriciteitskastjes die bestickerd zijn.

3. Aandacht ontwikkelingen afgelopen jaar te weten:

a) Een gelukkig nieuw jaar, maar wat is geluk? Volgens een boek dat de voorzitter las is de definitie van geluk "De correlatie tussen een objectieve feitelijkheid en de subjectieve beleving daarvan.". Als voorbeeld noemt hij een vriend van hem die gespaard heeft voor een mooie rode Ferrari. Als hij die besteld heeft krijgt hij een Fiat 500 geleverd. Nu zou in een andere situatie het krijgen van een Fiat 500 vast en zeker voor geluk zorgen, maar wanneer men een Ferrari verwachtte helaas niet. Feitelijke situatie en de beleving ervan komen niet overeen.

Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Eerst het slechte nieuws: Ons dorpsbudget wordt dit jaar ongeveer € 12.000,-. Dat lijkt veel maar dit was vorig jaar nog €16.000,-. Het is dus een korting van ongeveer 25% door de gemeente. We hadden gevraagd om meer omdat we in het buitengebied veel dingen doen waar heel Enschede van profiteert. (korte toelichting)

b) Ontwikkelingen Dorpshuis. Positief is om te melden dat de gemeente bereid is gebleken capaciteit te steken in het maken van een ontwikkelingsschets van de mogelijkheden die bestaande en eventueel beschikbare gebouwen in de dorpskern bieden. Dat is een vrij cryptische zin, maar veel meer duidelijkheid is er op dit moment niet. In de loop van januari 2019 komt de gemeente met een eerste voorstel over de oplossingsrichting. Daarbij zijn meerdere partijen betrokken. Herinrichting pleintje, toegangsweg voor Dorpshuis de Speelbult en directe omgeving Het terreintje achter het dorpshuis wordt in afwachting van toekomstige ontwikkelingen tijdelijk een parkeerplaatsje met slagboom.

c) Verder de ontwikkeling van de Luchthaven Twente, Dorpsraad heeft zitting genomen in de Commissie Regionaal Overleg Twente Airport: Het gedeelte waar nog echt wordt gevlogen. Daarnaast zit de dorpsraad in het Noaberoverleg van het evenemententerrein. Met spanning volgen we nu de verkoop van het gebeid de Deventerpoort. 6 ha nieuw in te vullen. Eén gegadigde: de exploitant Evenemententerrein. Rol Dorpsraad is vanuit een neutrale rol het bewaken van procedures zoals het passend zijn in de omgeving en tegengaan van geluidsoverlast en bewaken de verkeersveiligheid.

d) Duurzame energie: De dorpsraad heeft zich samen met Enschede Energie ingespannen om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de gebouwen van de schaatsclub, LSV en de Tennis Club, en op de grond van twee particulieren. In alle gevallen bleek dit niet of nauwelijks rendabel te zijn. Wel hebben zich twee particuliere grondeigenaren bij de gemeente gemeld met oa een plan voor een zonnepark met plm 25.000 zonnepanelen. Voorlopig is dit laatste in de wacht gezet tot het verschijnen van de Energievisie van de gemeente Enschede dit voorjaar. De landelijke overheid hanteert tot nu toe een onduidelijk jo-jo beleid. Alle betrokkenen verwachten meer sturing van de overheid anders ontstaat er wildgroei, waar we later spijt van hebben.

4. Ontwikkelingen in het komende jaar 2019:

a) Evaluatie verkeer en het parkeren in en rond Lonneker: de Dorpsraad mag een plan aanleveren voor een onderzoek naar verkeer en parkeergelegenheid in het Dorp. De gemeente zal hiermee dan aan de slag gaan.

b) Lonneker 2030: we zijn nog steeds bezig met het kijken naar hoe Lonneker er in 2030 uit zou moeten zien. Zijn er ontwikkelingen die gestimuleerd moeten worden? Of misschien juist negatieve zaken die gestopt moeten worden? We willen goed vooruit kijken om Lonneker leefbaar en prettig te houden, ook in de komende jaren. Alifa en stadsdeel Noord gaan hierbij ondersteuning leveren.

c) Invulling van de ABTB: Menigeen zal het bord "te koop" bij de ABTB niet ontgaan zijn. De Dorpsraad heeft bij de gemeente aangegeven dat zij het mooi zou vinden als dit bedrijf/een bedrijf in dit pand zou kunnen blijven. Dit voor het aanzien en het aanbod van het Dorp. 

5. Afscheid genomen van ons dorpsraadsleden Rene de Jong en Paula Cirk. Nieuw lid namens ’t Vaneker Thijs Melief. De DR heeft sterk behoefte aan een aantal Lonneker dames en aan verjonging in de DR. Wie wil wel eens een tijdje meelopen om te kijken of het iets is?

Dank aan de vrijwilligers, die ook vandaag weer bereid zijn achter de bar te staan en onze webmaster Marjolein van ‘t Hoog

6. Uitreiking van de Droadneagel 2019:
De Lonneker Droadneagel wordt door de Dorpsraad toegekend aan personen die zich gedurende langere tijd en vaak op bescheiden wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Lonneker gemeenschap.

Ook dit jaar waren er meerdere genomineerden. Bij stemming in de Dorpsraad bleek er unanieme overeenstemming te zijn over één persoon:

Gerard Eulink

Gerard werd 65 jaar geleden geboren aan de Oldenzaalsestraat in Lonneker.Gelukkig was Gerard niet alleen want hij had nog 9 broers en zussen, waarvan er nu nog 6 in leven zijn. Toen Gerard 5 jaar was verhuisde het gezin naar de Bergweg in Lonneker. Gerard ging vroeger ook al vaak met z’n moeder boodschappen doen en was al jong geïnteresseerd in koken en de horeca. Op z’n 14e ging Gerard al werken in de horeca en hij heeft z’n hele leven niets anders meer gedaan. Ook in militaire dienst was hij kok en toen hij uit dienst kwam werd hij uitgezocht door zijn Anita, ze trouwden en gingen wonen aan de Lekstraat in Enschede. 30 jaar geleden werd daar zoon Laurens geboren. Gerard kreeg toen een baan bij het Witte Paard in Delden. Daar heeft hij 25 jaar gewerkt tot de economische crisis begon. Het Witte Paard moest sterk inkrimpen en Gerard zat zonder werk. Hij zat niet bij de pakken neer maar vond toch snel weer een baan bij het kort voordien geopende Casino in Enschede. Hij mocht het restaurant gaan opzetten in het nieuwe Casino. Na een paar jaar vonden ze dat hij dat zo goed had gedaan dat hij dat kunstje nogmaals mocht herhalen bij het Casino in Utrecht. Inhoudelijk mooi werk maar wel een zware tijd. Elke dag met de laatste trein van Utrecht naar Enschede. Dag in dag uit.

En toen kwamen er ook lichamelijke problemen met z’n benen. Operaties volgden en ruim tien jaar geleden kon Gerard zijn werk niet meer doen en zat hij opeens thuis.

Koken is Gerard z’n lust en z’n leven en zijn grote passie. Gerard gaat thuis over de potten en pannen en de besteklade. Anita gaat over de gereedschapskist en zorgt dat er spijkers worden ingeslagen of schroeven worden ingedraaid thuis.

Dit is allemaal natuurlijk niet de reden dat Gerard de Lonneker Droadneagel krijgt. Anita zag toen in het dorpsblad in oktober 2009, nu bijna tien jaar

geleden een oproep voor een ervaren vrijwillige kok om te koken in het Dorpshuis voor bejaarden. Gerard meldde zich en de eetsoos Gerrits Potje was geboren.

Gerard kan dat natuurlijk niet alleen. Günther Ödee is de andere kok van de eetsoos. Samen doen ze bijna alle inkopen en er is een groep van ongeveer 10 vrijwilligers die helpen met de voorbereidingen, de bediening en het afruimen.

Al tien jaar lang wordt er elke veertien dagen op de donderdag gekookt voor 48 gasten en de vrijwilligers. Begonnen in 2009 met 1 tafel met 10 personen, nu bijna altijd een volle bak met 48 personen. Dat betekent ongeveer 12.000 diners opgediend in die tien jaar. Diners zeg ik, want er wordt nooit een pan macaroni op tafel gezet om op te scheppen. Nee het zijn minimaal driegangen diners met keurig gedekte tafels met alles erop en eraan, bloemetje op tafel waar een echt restaurant zich echt niet voor hoeft te schamen. Tafel voor tafel bedienen zegt Gerard altijd. Niet allemaal door elkaar lopen. En altijd is er een menukaart met het complete menu van de dag. De donderdag voorafgaand aan feestdagen wordt er nog altijd extra uitgepakt, waarbij aan het kerstmenu nog eens extra aandacht wordt besteed met zeker vijf gangen.

Maar de eetsoos is niet de enige activiteit van Gerard. Sinds vier jaar kookt hij ook voor de Zonnebloem. Vorig jaar was er in Lumen op het Velve een bijeenkomst van bijna alle eetsosen uit de gemeente Enschede. Na afloop vond men toch eigenlijk wel het menu van Lonneker het beste. Meer en meer is Gerard de rechterhand en soms beide handen tegelijk van Gerrit Pots als beheerder van het Dorpshuis, als Gerrit door fysieke omstandigheden afwezig is. Ook bij andere activiteiten in het Dorphuis wordt er nooit tevergeefs een beroep op Gerard gedaan.

Daarom de Lonneker Droadneagel voor Gerard Eulink. Maar die Droadneagel komt deels ook toe aan Günther en de andere vrijwilligers van de eetsoos.

Hulde aan Gerard en al zijn helpers.Share our website