Officiële installatie van onze Jeugddorpsraad op 3 december 2014

Sinds september 2014 had de Dorpsraad Lonneker al een Jeugddorpsraad, maar deze moest nog wel officieel geïnstalleerd worden. Dit gebeurde op 3 december 2014. Tijdens de Dorpsraadsvergadering op deze avond schoven de Jeugddorpsraadsleden allemaal aan en werd het bestaan van de Jeugddorpsraad bekrachtigd door het overhandigen van een echte voorzittershamer. Daarna hebben alle aanwezigen diverse ideeën van de Jeugddorpsraad besproken. Afgesproken is dat de Jeugd in de toekomst nog eens zal aanschuiven bij de Dorpsraad voor overleg. Mocht er in de tussentijd nog iets te bespreken zijn, dan weten de beide Raden elkaar te vinden. 

Wij danken Aanemersbedrijf Strootman voor het maken en schenken van deze prachtige voorzittershamer!


Share our website