Hart voor de molen!

De Lonneker molen is een ijkpunt. Er zijn verschillende ideeën om dit prachtig stukje identiteit nog meer kracht te geven, bijvoorbeeld door het realiseren van een goede molenbiotoop, of het ontwikkelen van een ‘molenerf’ om erfgoed tentoon te stellen. Wil jij daarover meedenken of zelfs meehelpen het waar te maken?

Share our website