Toekomstbestendige sportverenigingen

Meerdere inwoners hebben de wens uitgesproken om te onderzoeken hoe onze (sport)verenigingen toekomstbestendig kunnen blijven. Samenwerken? Een gezamenlijk sportcomplex? We zoeken enkele dorpsgenoten die in een werkgroep, samen met de sportverenigingen, willen kijken welke ideeën en wensen er leven en wat belangrijk is voor ‘sportief Lonneker’.

 

Share our website