Lönneker Laandleamn

Met de subsidie die door het Landschapsfonds Enschede is aangevraagd bij de provincie Overijssel doorlopen we samen stappen om tot een samenhangend plan te komen. In dit zogenaamde “bidbook” staan straks de plannen om het landschap goed te beheren en de beleving van het landschap voor inwoners en recreanten te versterken. Het bidbook hebben we nodig om de benodigde gelden (subsidies, fondsen) aan te vragen om de plannen uit te voeren.

Wat is er al gedaan en waar staan we nu?
Na voorgesprekken met de dorpsraad Lonneker en de groengroep Lonneker is een kernteam gevormd. In dit team nemen diverse bewoners uit Lonneker deel; boeren, burgers en buitenlui. 

Leden van het kernteam
Kristianne van der Put en Karola Schröder faciliteren het traject. Cindy Marsman ondersteunt bij de communicatie. De andere leden van de kerngroep zijn:

 • Hans Strootman, groenploeg
 • Skip Workel, namens de jongeren
 • Martine Welman, namens Landschapsfonds
 • Kamiel Niezink, beheerder klein landgoed
 • Johan Meijerink, agrarier buurtkring Lonneker
 • Hetty Bult, dorpsraad Lonneker
 • Peter Engbers, groenploeg
 • Hans Vaneker, voorzitter Landschapsfonds
 • Truus Engbers, dameswandelclub Lonneker
 • Matthie Kroezen, voorzitter dorpsraad Lonneker
 • Thijs Melief, bewoner Vaneker
 • Werner Gerritsen, gemeente Enschede buitengebied
Dit kernteam is gestart met de voorbereidingen voor het traject. We hebben op de kaart aangegeven welke locaties aandacht vragen, welke belangrijk zijn voor Lonneker. Die hebben we onderverdeeld in vier categorieën. Hier geven we op verschillende manieren uitvoering aan:  
 1. Het organiseren van structureel beheer. Een aantal locaties in het buitengebied van Lonneker zijn al aangepakt en gerealiseerd, maar  vragen om structureel beheer. Wat daarvoor nodig is, nemen we op in het ‘bidbook’.  
 2. Het beter zichtbaar maken van bijzondere locaties. Een aantal plekken kunnen meer zichtbaar gemaakt worden voor inwoners en recreanten. Denk aan gidsen, borden, een themacursus of online informatie.   
 3. Het verbeteren van de relatie Boer-Burger. Het gaat om het vinden van een goede balans tussen de belangen van de boeren enerzijds en het gebruik van het buitengebied door recreanten anderzijds. Dit geven we een eigen plek in de plannen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van bedrijfsbezoeken en het voeren van inhoudelijke, open gesprekken. 
 4. Dromen over wat er nog meer mogelijk is. Wat zijn de waarnemingen, wensen en ideeën van inwoners van Lonneker over bepaalde plekken in het buitengebied van Lonneker? Dat doen we via  de ‘Landschap in Zicht’ methode. 
Het Lonneker ‘Landschap in Zicht’ met een fietsroute
Op zaterdagmorgen 5 juni wordt er een fietsroute georganiseerd langs een zevental locaties in het buitengebied van Lonneker. Bedoeld voor de inwoners van Lonneker, jong en oud. Zij geven tijdens de fietsroute aan wat ze op deze plekken waarnemen en wat ze beleven. Ook gaan we hen vragen om hun toekomstwensen en dromen weer te geven. Bij deze locaties vertellen dorpsgenoten en landeigenaren meer over de plek, over de flora en fauna en hoe het nu gebruikt en beheerd wordt. Dit maakt de fietstocht zowel leuk als leerzaam.

Hoe gaan we de uitkomsten verwerken tot een bidbook? 
Met dit participatietraject komen we samen tot een plan voor meerjarig  landschapsbeheer voor het buitengebied van Lonneker. De bevindingen en toekomstwensen van de  inwoners van Lonneker (boeren, burgers en buitenlui) worden opgehaald, om een gedragen plan te ontwikkelen waarmee we de financiële middelen voor de uitvoering kunnen organiseren. Natuurlijk  worden er geen plannen over anderen gemaakt, dat doen we met elkaar. Grondeigenaren gaan over hun eigen grond.  

In het najaar bespreken we, hopelijk weer tijdens een fysieke bijeenkomst, de uitkomsten van het traject met elkaar. We beslissen dan samen welke kansen en mogelijkheden in beeld zijn gebracht die een plek krijgen in het ‘bidbook’. Zonder toestemming van grondeigenaren, blijven de belevingen en toekomstwensen gewoon liggen. Wie mee wil doen in het participatietraject, is uiteraard van harte welkom. Vragen, aanvullingen of opmerkingen, neem  contact op met karola.schroder@planet.nl (06 224 96 025) 

Share our website