Participatietraject Lonneker Laandleamn op passende wijze afgesloten met zonnig fietsrondje langs de projecten

  • Home
  • Thema's
  • Lonneker Laandleamn
  • Participatietraject Lonneker Laandleamn op passende wijze afgesloten met zonnig fietsrondje langs de projecten

In twee grote groepen fietsten zondagmiddag 9 oktober met prachtig herfstweer zo’n 50 deelnemers langs de projecten die sinds de start van Lönneker Laandleamn zijn opgestart en uitgevoerd. Naast de toelichtingen die de inwoners gaven, was er voor jong en oud een quiz met vragen die te maken hebben met het participatietraject.

Route van het Herfstfietsrondje op een kaart

De route startte vanaf het Dorpshuis, waar via de Lonneker Molenweg, Vegerweg en Welmanweg naar de eerste stop werd gefietst: de Zoglandweg. Daar vertelden Coby en Tom bij hun nieuwe schuurwoning over de nieuwe erfbeplanting en de aanleg van een klompenpad op hun erf. Dit pad maakt de wandelverbinding tussen Lonneker en het Haagse Bos aantrekkelijker.
 
Ook vertelde Bert ter Horst over het initiatief dat zijn vrouw Gerrie Boers en buren Einte Rinsma en Betty Bulthuis namen om de buurtbewoners bij elkaar te brengen. Zij organiseerden eind juni een bijeenkomst voor de boeren en andere inwoners in het gebied de Linderzijde en Achterhoek. Daar werd geconstateerd dat het beter is om samen op te trekken nu er zoveel op boeren en buitenlui afkomt. Denk aan de opgaven rond klimaat, energie, biodiversiteit, droogte en stikstof. Door elkaar beter te leren kennen, nemen de sociale contacten toe en kan kennis over de genoemde opgaven worden gedeeld. En door nauwere samenwerking tussen boer en burger kunnen de agrarische belangen en die van natuur en landschap beter met elkaar in balans te brengen zijn. Hun volgende bijeenkomst is in november. Daarna komt er ook een nieuwsbrief voor de hele buurt. En natuurlijk moeten er in 2023 al eerste concrete resultaten komen.
 
Vanuit de Zoglandweg zijn de groepen via de Landweerweg, Oude Losserseweg en Lossersestraat naar Landgoed De Welle gefietst. Daar stond Ernst Jan Krudop met zijn zoon de fietsers op te wachten. Op het landgoed is veel werk verzet het laatste jaar. Oude (en dode) bomen werden gekapt en maakten plaats voor nieuwe aanplant, ter verduurzaming van het prachtige landgoed. Via Lönneker Laandleamn werden meer dan 3000 stuks plantsoen aangeplant die samen hagen vormen langs het pad. Leuk detail: in plaats van een afrastering met prikkeldraad, koos Krudop voor een natuurlijke afrastering van zijn schapenweiland met diverse streekeigen haagsoorten.
 

Foto: Ernst Jan Krudop vertelt over de verduurzaming van Landgoed De Welle
 
De groep vervolgde de fietsroute richting Erve De Demmer, aan de Demmersweg. Daar werden we rondgeleid over het mooie erf van Kamiel en Linda Niezink, waar Kamiel vertelde over het traject dat zij samen hebben doorlopen. En ook over de bergen water die zij deze zomer moesten geven aan de nieuwe aanplant langs de Demmersweg.
 
 

Foto: Kamiel vertelt over de ontwikkelingen op Erve de Demmer.
 
Vanaf De Demmer fietsten we langs de tennisbanen naar de akkers op de Lonneker Es, waar een heerlijk worteltaartje op ons stond te wachten. Robert Tel deelde ons in zijn avontuur om groenten en akkerbouwgewassen te verbouwen op het stuk grond van boer Strootman. Het was een leerzame route, met ups en downs. Met name het organiseren van een winstgevende verkoop en met name voldoende afzetkanalen van de verbouwde groenten bleek een struikelblok. Wordt mogelijk vervolgd, maar wel op een ander stuk land. De es is nu weer ingezaaid met gras voor de koeien.
 

Foto: op de Lonneker Es, met Robert Tel.
 
De laatste stop was op een steenworp afstand van de Es, namelijk aan de Hofmanweg. Daar vertelde Karel Roeloffzen over het herstel van de houtwal, zodat de beesten hier weer een doorlopende route vinden. Ook werd verteld over het enorm belangrijke werk dat de Groengroep oftewel de “Kleibleu” voor het dorp verrichten. Alle deelnemers mochten appels plukken in de Boomgaard van Het Hofman. Lekker! De kinderen klommen ook in de bomen. Groot feest.
 

Foto: bij de Hofman Boomgaard mochten we fruit plukken.
 
Bij terugkomst in het Dorpshuis werden de laatste quizvragen fanatiek ingevuld. Bij de afsluitende borrel werden de prijzen uitgereikt.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met het participatietraject Lonneker Laandleamn heeft de Dorpsraad i.s.m. een kerngroep van betrokken Lonnekernaren gewerkt aan een plan om het buitengebied van Lonneker duurzaam te versterken. De initiatieven die in het traject tot stand zijn gekomen, zijn gebundeld in een bidboek. Voor een deel van de plannen wordt bij verschillende fondsen en overheden naar financiële middelen gezocht. Andere ideeën die tijdens het traject zijn ontstaan worden opgepakt binnen Lonneker 2030.
 

Share our website