Samen tegen eenzaamheid in Lonneker

De Dorpsraad organiseerde op 15 februari een inspirerende bijeenkomst in het Dorpshuis te Lonneker. We wilden graag, kleinschalig en laagdrempelig, kennismaken, ideeën uitwisselen en praten over eenzaamheid in en om Lonneker.
 
Onder ons waren belangstellenden zoals individuele inwoners vanuit persoonlijke interesse, maar ook bestaande initiatieven en belanghebbenden. Vertegenwoordigd waren de wandelclub, de kerken, de beheercommissie van het Dorpshuis, de Zonnebloem, de Eetsoos, Lonneker Steumke, de Regiobank, Hogeschool Saxion en Humanitas.
 
De bijeenkomst was kort en interactief. Met twintig mensen hebben we ons in kleine groepjes gebogen over een zestal vragen. Deze vragen staan hieronder benoemd en zijn kort toegelicht. De uitwerking ervan kunt u hier downloaden.
 
Mist u nog zaken in het verslag, die een aanvulling zijn op deze vragen? Mail deze dan naar info@dorpsraadlonneker.nl
 
Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is een verschijnsel dat bij het leven hoort, maar de ervaring van eenzaamheid verschilt per persoon. Dit betekent dat je pas eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk en langdurig voelen. Kort gezegd, wanneer eenzaamheid je ongelukkig maakt of belemmert in je functioneren.
 
Eenzaamheid is een relevant probleem en daarom actueel
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de inwoners in Twente serieuze gevoelens van eenzaamheid ervaart. Zowel landelijk als regionaal is er daarom vanuit de politiek veel aandacht voor eenzaamheid. De Dorpsraad vindt dit ook een belangrijk onderwerp en is hierover in gesprek met Samen1Twente.
 
Doel en opzet van de bijeenkomst
De Dorpsraad wil het tegengaan van eenzaamheid graag structureel op de kaart zetten in Lonneker. Dit past ook in onze toekomstplannen Lonneker 2030. De bijeenkomst op 15 februari jl. was een kleine aftrap, die hopelijk het balletje aan het rollen brengt. Zodat steeds meer mensen uit Lonneker aanhaken en iedereen, kleinschalig en dichtbij zichzelf, iets voor een ander kan betekenen.
 

 1. Welke eenzaamheid kennen we in en om Lonneker?
  We weten niet of het percentage eenzaamheid in Lonneker hetzelfde is als in Twente. Is er een verschil tussen de dorpskern en het buitengebied? Is het dorp nog de hechte gemeenschap van vroeger? En is het noaberschap in het buitengebied nog even sterk?
   
 2. Hoe kunnen we eenzaamheid in en om Lonneker signaleren?
  De eenzame is doorgaans moeilijk te vinden. Auteur Alet Klarenbeek schreef een boek met de pakkende titel "Ik ben niet eenzaam". Daarmee slaat ze “den droadneagel op den kop”. Wie eenzaam is komt daar moeilijk vooruit: het is niet iets wat je van de daken schreeuwt, je zet het niet op social media en je vertelt dit zeker niet op een verjaardag. Wij zijn benieuwd naar ideeën om eenzaamheid zo goed mogelijk kunnen signaleren.
   
 3. Waaraan heeft de eenzame behoefte?
  De eenzame zit vooral op heel veel dingen juist niet te wachten: Zeker niet op het stempel eenzaam. Ook niet op confrontaties, betutteling en aannames. Iemand die alleen is, lijkt veel eenzamer, dan degene met een rijk sociaal leven. Het is natuurlijk maar de vraag of dit klopt. Het komt erop neer dat de behoefte van "de eenzame" maatwerk is. Er is maar één persoon die deze vraag kan beantwoorden. Dit is de eenzame zelf. De vraag stellen is hem beantwoorden. Maar nooit te direct. Vaker gedag zeggen, een praatje maken en oprechte interesse tonen geeft de eenzame ruimte om zelf te praten.
   
 4. Welke initiatieven zijn er al in Lonneker?
  Er bestaan gelukkig vele, en verschillende initiatieven rondom eenzaamheid. Het zou mooi zijn als we al die initiatieven in en om Lonneker in beeld kunnen krijgen en zodoende naar elkaar kunnen verwijzen of elkaar kunnen aanvullen.
   
 5. Waaraan hebben deze initiatieven behoefte?
  Het organiseren en uitvoeren van initiatieven tegen eenzaamheid vraagt om een grote tijdsinvestering. Het zijn veelal vrijwilligers die dit doen. Hoe maken we dit belangrijke werk makkelijker voor elkaar?
   
 6. Hoe kunnen we beter gebruik maken van het al bestaande naoberschap?
  Meer geven dan ontvangen is iets wat elke Twent herkent. Helpen zit in ons bloed, we zijn altijd bereid om bij te springen. Zonder er iets voor terug te verwachten. Dit is een definitie van 'Noaberschap'.
 
Toch is het noaberschap, het oorspronkelijke "omzien naar elkaar" veranderd. Mensen zijn drukker dan ooit en meer op zichzelf. Er zijn te veel mensen die buiten de boot vallen, geen vangnet hebben en de weg niet weten. Kan het noaberschap in Lonneker een moderniseringsslag gebruiken?

 
Noaberschap op en um ‘n Bölt
 
Hoe zorgen we, in deze tijd,
met meer noaberschap, voor minder eenzaamheid
 
-Cis-

Share our website