Meer ruimte van wethouders bij vinden van voldoende draagvlak voor F35

  • Home
  • Thema's
  • Verkeer en F35
  • Meer ruimte van wethouders bij vinden van voldoende draagvlak voor F35

(31-8-2020)

Het vervolg op de F35 is er. Er komt meer ruimte dan nu om te kijken naar mogelijk alternatieve varianten. Dinsdagavond 25 augustus is er overleg geweest vanuit het dorp Lonneker en enkele andere belanghebbenden met de twee verantwoordelijke wethouders, van Houdt en Diepemaat. Beide wethouders zijn bereid om enigszins af te wijken van de strakke richtlijnen bij de aanleg van de F35. Maar dan moeten er wel heel goede argumenten zijn ter onderbouwing van het initiatief. Laten we ons niet rijk rekenen. Objectief gezien is er geen goede route voor een F35 door of langs Lonneker. De route Enschede-Oldenzaal lijkt totaal niet op de eenvoudige route Enschede-Hengelo. Tussen Enschede en Oldenzaal is er een aaneenschakelijking van knelpunten. De dorpsraad Lonneker heeft daarom ook gesteld dat een F35 alleen onderdeel kan zijn van een verkeerscirculatieplan Lonneker, waarbij gelijktijdig ook andere verkeersproblemen met sluipverkeer in en rond Lonneker worden geanalyseerd en in de toekomst worden aangepakt. Afgesproken is dat het vervolgproces in ieder geval transparant wordt. Alle belanghebbenden, zowel inwoners van Lonneker als gebruikers van de F35 moeten nauw betrokken worden bij het vervolg. Op dinsdag 8 september zal de F35 agendapunt zijn in de raadscommissievergadering van Enschede Noord. Op 25 augustus waren mede ter voorbereiding daarop ook enkele raadsleden aanwezig. In de dorpsraadvergadering van 2 september zal de dorpsraad zijn standpunt bepalen in dit hoofdpijndossier.

Share our website