Visie Dorpsraad en inbreng Noabers asielbeleid, januari 2023

  • Home
  • Thema's
  • Vliegveld
  • Visie Dorpsraad en inbreng Noabers asielbeleid, januari 2023

Visie Dorpsraad en inbreng Noabers asielbeleid

Over het asielbeleid van de gemeente Enschede:
De gemeente is een aantal keren haar belofte niet nagekomen. Niet dat er veel overlast is momenteel en Lonneker wil ook in de toekomst best haar aandeel leveren in de opvang, maar dan wel binnen een betere verdeling ook over de andere stadsdelen. De Noabers van het vliegveld hebben ingesproken op de stadsdeelcommissievergadering van 13 december 2022 en de Dorpsraad heeft inmiddels een brief geschreven aan de gemeenteraad in kopie aan het college van B&W over de asielopvang. Zowel inspreektekst als Dorpsraadbrief kunt u hier downloaden.

(uit Berichten uit de Dorpsraad van 13 januari 2023)

Meer info is te lezen op de website van de gemeente Enschede.

Share our website