Gemeente Enschede geeft aan ieder jaar een kleine € 50.000,- te moeten bijleggen om het Dorpshuis open te kunnen houden. Daarom hebben zij in gesprekken met de Dorpsraad en de Beheerscommissie Dorpshuis aangegeven dat er zaken moeten veranderen. Samen zijn de partijen nu op zoek naar een oplossing.

Op 5 oktober 2017 werd een openbare vergadering gehouden om zoveel mogelijk inwoners van Lonneker bij te praten over de stand van zaken.
De zaal zat vol op deze donderdagavond. Dat was al een goed teken van de betrokkenheid die de aanwezigen voelen bij het Dorpshuis Lonneker. Voorzitter Matthie Kroezen opende de vergadering, waarna Hennie van der Meer (voorzitter Beheerscommissie Dorpshuis) een presentatie gaf over het verleden van het Dorpshuis en hoe het toen en nu gerund werd/wordt.

Ook gaf hij een beeld van de mogelijke nieuwe situatie. Kort gezegd wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om het Dorpshuis over te nemen van de Gemeente en het dan weer zelf te gaan beheren, omdat dat de enige mogelijkheid lijkt. Echter eerst zullen er de nodige investeringen gemaakt moeten worden (achterstallig onderhoud/energie zuiniger maken/betere indeling van de ruimtes zodat deze meer geschikt zijn voor verhuur). De kosten die bij deze overname en aanpassingen gemoeid zouden zijn, zouden misschien gedragen kunnen worden in de vorm van een sociale hypotheek (hierover heeft u misschien gelezen in de krant: wijk Dolphia gaat op deze methode een buurthuis realiseren). Dit is een hypotheek die wordt afgelost door een bedrag toe te kennen aan de activiteiten die vrijwilligers doen in het Dorpshuis voor bepaalde groepen uit het dorp (bv hoogbejaarden, ivm het ontzien van mantelzorgers). Hoeveel vrijwilligersuren er dan gemaakt zullen moeten worden is nog niet duidelijk, ook omdat de totale kosten nog niet duidelijk zijn. Want als er aanpassingen gemaakt moeten worden, doet de Gemeente dit dan, of doet het Dorp dit? Wat zou de economisch gezien beste optie zijn? Dit soort vraagstukken moeten eerst goed bekeken worden. Er is nu een werkgroep gevormd waarin een aantal mensen zitten die beroepsmatig al over de benodigde kennis beschikken. Het is de bedoeling dat deze werkgroep wat meer duidelijkheid gaat verschaffen.

Na de presentatie was er ruimte voor vragen en opmerkingen en bleken de aanwezigen zeer doordrongen van het belang van het Dorpshuis. Velen zijn bereid mee te denken en te werken aan het behoud ervan. Er werden nog vele vragen gesteld en ideeën aangedragen die door de werkgroep genoteerd zijn en meegenomen worden. Een ieder die een bijdrage wil leveren – hoe klein dan ook – kan zich aanmelden via info@dorpsraadlonneker.nl of door zich te melden bij een van de leden van de Dorpsraad.

De Dorpsraad vindt het behoud van het Dorpshuis van groot belang. Ons motto is dan ook: De deur gaat niet op slot!

Verslag over het Dorpshuis door Lieneke https://youtu.be/ZEcgfa_lDis

Verslag over het Dorpshuis Jij in de Wijk https://youtu.be/FdhHGDsZlv0
Share our website