Veel Lonnekernaren zullen het wel weten: er is steeds weer gedoe met vandalisme en overlast bij het Dorpshuis, de Speelbölt en de beide scholen. Met name de Lonnekerschool heeft veel last van vandalisme. Steeds wanneer even lijkt dat het probleem opgelost is, start het weer opnieuw. Tel daarbij op dat er in de afgelopen maanden enkele keren binnen Lonneker is ingebroken en u zult begrijpen dat het gevoel van veiligheid voor diverse Lonnekernaren sterk gedaald is. Tijd voor actie, meent de Dorpsraad. In overleg met buurtbewoners en de Wijkagent hebben wij bedacht te willen starten met een proef voor het gebruik van een buurtpreventieapp.

Wat zijn wij precies van plan?
Wij hebben een gebied bepaald rondom eerder genoemde probleem plekken:

Wij willen zoveel mogelijk bewoners binnen dit gebied benaderen om op hun smartphone/tablet de app VeiligeBuurt te downloaden. Wij zullen proberen deze mensen zoveel mogelijk rechtstreeks te bereiken, en waar nodig te helpen met de installatie.
Men kan zich dan aanmelden met behulp van naam, telefoonnummer en postcode. Let op: als u anoniem wilt kunnen melden kunt u beter “Anoniem” of iets dergelijks ingeven dan uw naam. Dit is eventueel ook later te wijzigen via “instellingen”. U wordt dan automatisch geplaatst in het gebied/de gebieden die horen bij uw postcode. U kunt zich dan aanmelden bij de groep "Gebied dorpshuis Lonneker". De beheerder zal u dan toevoegen.
Wanneer er zich dan een situatie voordoet waar u uw buren op attent wilt maken (u ziet bijvoorbeeld een verdacht persoon in uw straat) dan kunt u een melding doen in de app. Uw buren krijgen dan direct een berichtje op hun smartphone/tablet. Zij kunnen dan ook uitkijken naar deze persoon. Het kan ook zijn dat er zich een situatie voordoet waarvoor u niet direct de politie wilt bellen, maar waardoor u zich toch onveilig voelt. Dit kunt u dan ook aangeven. Mogelijk is er iemand in de buurt die wel even bij u langs kan komen, of met de hond even een wandelingetje langs de genoemde plek wil maken om te zien wat er precies gaande is. Eventueel kunt u dan samen nog overleggen of het wenselijk is de politie in te schakelen. Immers: samen staan we sterk!
Echter: bij acute onraad blijft het natuurlijk de bedoeling dat direct 112 gebeld wordt. (als u bijvoorbeeld ziet dat er ingebroken wordt, of vernielingen aan worden gebracht, etc.)

Leren door te doen
Wij hebben nog weinig ervaring met deze app, vandaar dat wij eerst beginnen met deze proef. Het zal een kwestie zijn van leren door te doen. Maar wij vermoeden wel dat het gebruik van deze app het gevoel van veiligheid zou kunnen vergroten onder de Lonnekernaren. Wanneer blijkt dat dit werkt zullen wij ook andere Lonnekernaren vragen deze app te downloaden.
Wij zijn ook nieuwsgierig naar uw ervaring met deze app. Als u op- of aanmerkingen heeft, of vragen, neemt u dan alstublieft contact op met Marjolein van ’t Hoog.

Update september 2016:
Bij de update van deze app in mei zijn alle inloggegevens verloren gegaan. Mensen moeten zich daarom opnieuw aanmelden om toegang tot de app te krijgen. Hoewel er veel aanmeldingen waren voor dit technische probleem, zien wij nu weinig aanmeldingen meer in het proefgebied. Wij vragen de inwoners van het proefgebied nogmaals aan te melden (zij hebben hierover al een brief ontvangen). Wij denken dat de app weldegelijk goed zou kunnen werken. Doet u (weer) mee?
 
Share our website