Vraag 1: Is het mogelijk op de Oldenzaalsestraat een maximum snelheid in te stellen van 60 km per uur buiten de bebouwde kom en 30 km per uur binnen de bebouwde kom?
Antwoord Provincie: Nee dat is niet mogelijk. De weg Oldenzaal-Enschede is een zogenaamde ontsluitingsweg en daarop moet een maximum snelheid gelden van 80 km per uur buiten de bebouwde kom en 50 km per uur binnen de bebouwde kom.  
 
Vraag 2: Kunnen na een tijdelijke proef van een dergelijke snelheidsbeperking de effecten geanalyseerd worden?
Antwoord Provincie: Er komt geen tijdelijke proef dus ook geen analyse.
 
Vraag 3: Kan een verkeersvolgsysteem worden aangebracht om te volgen waar alle verkeer dat door Lonneker rijdt naartoe gaat?
Antwoord Provincie: Zoiets is een kostbare zaak. Op dit moment is er geen bestuurlijk draagvlak en zijn er geen middelen bij provincie noch gemeente zoiets uit te voeren. Pas als besloten wordt tot een project ontsluiting Enschede-Noord zou dit aan de orde kunnen komen.
 
Zie ook:
Verminderen doorstromend verkeer door Lonneker
Verkeer: voortgang veiligheid en verkeersdruk Oldenzaalsestraat
Quickscan verkeersdrukte Oldenzaalsestraat
Share our website