bericht uit de Dorpsraad d.d. 8 maart 2019

Berichten uit de Dorpsraad van 6 maart 2019
Vorige maand schreven we over het bouwplan Nieuwedijk 2018. Het bouwen van drie grote vrijstaande woningen in de weide tussen Nieuwedijk 80 en Nieuwedijk 104.
Alle omwonenden zijn hiertegen. De Dorpsraad heeft inmiddels een negatief advies uitgebracht aan de gemeente op basis van, samengevat, de volgende argumenten:
Ruim 10 jaar geleden is al geprocedeerd over deze kavel. De gemeenteraad heeft indertijd unaniem besloten dat de grens van het plangebied waarbinnen gebouwd mag worden langs de oude spoorbaan loopt. Dit besluit is in 2009 door de Provincie en door de Raad van State bekrachtigd. Er zijn de afgelopen 10 jaren in dit gebied geen veranderingen geweest. In 2018 heeft de gemeente het plangebied Lonneker met als grens de oude spoorbaan opnieuw vastgesteld. De kavel ligt dus buiten het plangebied en heeft een agrarische bestemming. Door hier bouwen toe te staan krijg je scheve verhoudingen want er liggen meerdere kavels in Lonneker net buiten het plangebied, waar bouwen ook niet wordt toegestaan. De gemeente wil nu ad hoc per locatie bekijken of bouwen toegestaan gaat worden. De Dorpsraad wil ook in het kader van Lonneker 2030 beleid hoe we omgaan met de omvang van het dorp, de grens van het plangebied Lonneker en eventuele uitbreiding van dit plangebied. Ad hoc beslissen op basis van persoonlijk inzicht van enkele ambtenaren werkt veel eerder willekeur in de hand. Er is in Lonneker vooral vraag naar seniorenwoningen en ook naar starterswoningen voor jongeren. Daar sluit dit plan niet bij aan.
Lonneker moet een duidelijk herkenbaar dorp blijven, met dorpse trekken zoals het Wegmanbosje midden in het dorp en weilandjes langs de randen van het dorp.
De vastgoedontwikkelaar heeft laten weten het plan toch te willen doorzetten. De procedure is nu dat de verantwoordelijk wethouder Diepemaat en het college van B&W beslissen of ze de bestemmingsplanwijziging willen doorzetten. Indien ja, dan besluit uiteindelijk de gemeenteraad over de bestemmingsplanwijziging. Voor het zover is zijn er mogelijkheden tot inspraak voor alle betrokkenen.
De volledige tekst van het advies vindt u hier.
Namens de Dorpsraad Lonneker
Matthie Kroezen voorzitter
 
 
 
 
Share our website