Zaterdag 21 mei van 14.00 - 16.00 uur aan de Vargershuizenweg 30, Lonneker

(16-3-2022) De projectleider van het Dorpsverkeersplan nodigt Lonnekernaren uit voor een bijpraatsessie

Nieuwsgierig naar hoe de Speelbölt eruit komt te zien?

Kun je reanimeren? Meld je aan! Kun je niet reanimeren en wil je dit wel leren? Meld je ook aan!

Waar zijn de AED's in Lonneker te vinden?

(8-6-2018) Om toekomstbestendig te werken, wordt er in het dorp een nieuw initiatief gestart: Lonneker 2030. De bedoeling is om vooruit te kijken naar wat de behoeftes van de inwoners van Lonneker zijn rond 2030 en dan nu alvast plannen te maken. Doet u mee?

(29-5-2021) Lonneker is onder de naam “Lönneker Laandleamn” gestart met een participatietraject om te komen tot een plan voor meerjarig landschapsbeheer voor haar buitengebied.

(20-9-2020) De wethouders van Houdt en Diepemaat en de stadsdeelcommissie Noord hebben ruimte geboden voor een alternatief

(31-8-2020) Er mag enigszins worden afgeweken van de regels als daarvoor goede argumenten zijn

(16-7-2020) Gezien het grote verzet tegen de gepresenteerde variant door Lonneker en buitengebied is de gemeente bereid tot overleg om het proces weer vlot te trekken. Inwoners langs de voorgestelde variant hebben onderstaande informatiebrief gekregen.

(11-7-2020) Een groep dorpsbewoners voert actief verzet tegen de voorgestelde variant van de fietssnelweg door Lonneker. De Dorpsraad Lonneker steunt dit initiatief.